Bezpečnost potravin

Změna nařízení o zesílené úřední kontrole dovozu některých potravin

Vydáno: 17. 1. 2013
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízením 1235/2012/EU se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, stanovující zvýšenou četnost kontrol u některých rizikových potravin z určitých zemí.

Prováděcí nařízení 1235/2012/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu

Každé čtvrtletí je přezkoumáván seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu, pro které platí režim zesílené úřední kontroly při dovozu do EU. Přihlíží se přitom k výskytu a závažnosti nehod oznámených prostřednictvím systému RASFF, zjištění auditů provedených Potravinovým a veterinárním úřadem ve třetích zemích, jakož i čtvrtletním zprávám o zásilkách, které členské státy podávají Komisi.

Zavedení zesílených úředních kontrol bude nově zavedeno v případě zásilek sušených hroznů z Afghánistánu, vodních melounů z Brazílie, jahod z Číny, hrachu a fazolí z Keni, máty z Maroka, melounových jader a produktů z nich ze Sierry Leone a některých bylinek, koření a zeleniny z Vietnamu.

Na druhé straně praxe ukázala, že není nadále nutné pokračovat v zesílených kontrolách u položek:
broskve z Egypta, doplňkové látky a premixy z Indie a Capsicum annuum z Peru. Kromě toho je možno snížit četnost kontrol u položek: lilek a hořký meloun z Dominikánské republiky, koření z Indie a fazole, lilek a zelenina rodu Brassica z Thajska.

Úřední věstník EU, L 350, 20.12.2012, s.44