Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Změna nařízení o zesílené úřední kontrole dovozu některých potravin do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Změna nařízení o zesílené úřední kontrole dovozu některých potravin

Vydáno: 17.1.2013
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Nařízením 1235/2012/EU se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, stanovující zvýšenou četnost kontrol u některých rizikových potravin z určitých zemí.

Prováděcí nařízení 1235/2012/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu

Každé čtvrtletí je přezkoumáván seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu, pro které platí režim zesílené úřední kontroly při dovozu do EU. Přihlíží se přitom k výskytu a závažnosti nehod oznámených prostřednictvím systému RASFF, zjištění auditů provedených Potravinovým a veterinárním úřadem ve třetích zemích, jakož i čtvrtletním zprávám o zásilkách, které členské státy podávají Komisi.

Zavedení zesílených úředních kontrol bude nově zavedeno v případě zásilek sušených hroznů z Afghánistánu, vodních melounů z Brazílie, jahod z Číny, hrachu a fazolí z Keni, máty z Maroka, melounových jader a produktů z nich ze Sierry Leone a některých bylinek, koření a zeleniny z Vietnamu.

Na druhé straně praxe ukázala, že není nadále nutné pokračovat v zesílených kontrolách u položek:
broskve z Egypta, doplňkové látky a premixy z Indie a Capsicum annuum z Peru. Kromě toho je možno snížit četnost kontrol u položek: lilek a hořký meloun z Dominikánské republiky, koření z Indie a fazole, lilek a zelenina rodu Brassica z Thajska.

Úřední věstník EU, L 350, 20.12.2012, s.44


 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021