Bezpečnost potravin

Změna nařízení 1881/2006/ES – limity dusičnanů a dioxinů v potravinách

Vydáno: 11. 1. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízení 1258/2011/EU zvyšuje o 500 mg/kg max. limity pro dusičnany v čerstvém špenátu a salátu. Byla změněna metodika u dioxinů a dioxinům podobných PCB, a v souvislosti s tím zpřesněny stanovené limity.

1) Navzdory pokroku dosaženému ve správné zemědělské praxi v oblasti omezování přítomnosti dusičnanů v hlávkovém salátu a ve špenátu a přísnému uplatňování této správné zemědělské praxe nelze v některých regionech Unie soustavně splňovat dosavadní limity dusičnanů v hlávkovém salátu a čerstvém špenátu. Hlavním faktorem jsou klimatické, a zejména světelné podmínky, které producenti nemohou řídit ani změnit. Proto jsou některé limity pro čerstvý špenát a salát zvýšeny o 500 mg/kg.
Ve výsledku odhadovaná expozice dusičnanům ze zeleniny pravděpodobně nepřináší významné zdravotní riziko, a uznávané pozitivní vlivy konzumace zeleniny tudíž převládají.
Je doplněn limit pro rukolu, v níž je přirozeně kumulováno poměrně vysoké množství dusičnanů.
Nařízení 1258/2011/EUkterým se mění nařízení 1881/2006/ES o limitech kontaminantů, stanovuje:
Příloha I, Oddíl 1: Dusičnany
Položka č.
Potravina
Upřesnění
Maximální limity (mg NO3 /kg)
 
1.1
Čerstvý špenát (Spinacia oleracea)
 
3 500
 
1.2
 
Konzervovaný, hluboce zmrazený nebo zmrazený špenát
 
 
2 000
 
1.3
 
Čerstvý hlávkový salát (Lactuca sativa L.) (skleníkový a polní salát) kromě salátu uvedeného v bodě 1.4
 
Sklizeň od 1. října do 31. března:
hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem
hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách
Sklizeň od 1. dubna do 30. září:
hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem
hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách
 
5 000
 
4 000
 
 
4 000
 
3 000
 
1.4
Salát typu ‚Iceberg‘
 
hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem
hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách
2 500
 
2 000
 
 
1.5
 
Rukola (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)
Sklizeň od 1. října do 31. března:
Sklizeň od 1. dubna do 30. září:
 
 
7 000
6 000
 
 
1.6
 
Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti
 
200
 
2) Nařízení 1259/2011/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES o limitech kontaminantů, pokud jde o maximální limity pro dioxiny, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v potravinách

Na základě vědecké zprávy EFSA „Výsledky monitorování PCB bez dioxinového efektu v potravinách a krmivech“ (Results of the monitoring of non dioxin-like PCBs in food and feed) byla přehodnocena metodika analýz vzhledem k zjištění o dosud rozdílné mezi kvantifikace v různých laboratořích. Limity pro „sumu dioxinů“ a „sumu dioxinů a PCB podobných dioxinům“ byly upraveny a nově byly doplněny i limity pro „sumu šesti indikátorových PCB bez dioxinového efektu“.

Finsku, Švédsku a Lotyšsku byla na jejich žádost povolena výjimka pro limity u lososa z oblasti Baltského moře při splnění určitých podmínek. Tyto země musí zajistit, aby se takový losos nedostal na trh v jiných členských státech. Tato dočasná povolená odchylka se stala trvalou.

Úřední věstník EU, L 320, 03.12.2011, s.18