Bezpečnost potravin

Změna intervalu vyšetření v reprodukčních chovech slepic

Vydáno: 22. 1. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 22. 1. 2015.

Státní veterinární správě se díky efektivnímu plnění programu na tlumení salmonel podařilo zlepšit podmínky pro chovatele slepic. Tisková zpráva, která je určena zejména chovatelům a odborné veřejnosti, obsahuje důležité informace týkající se zásadní změny v preventivních a diagnostických úkonech povinných pro chovatele drůbeže – s účinností od 1. ledna 2015. V souvislosti s metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace (MKZ) pro rok 2015 se jedná o významné zjednodušení práce, samozřejmě za předpokladu, že budou dodrženy všechny ostatní požadavky.

V rámci programu na tlumení salmonel se v roce 2015 snižuje frekvence odběru vzorků odebíraných chovatelem v produkčním období v reprodukčních chovech kura domácího. Dosud se vzorek odebíral u všech reprodukčních hejn ve snáškovém období v pravidelných dvoutýdenních intervalech. V souladu s evropskou legislativou však lze tento interval prodloužit na třítýdenní v případě, že alespoň dva po sobě následující roky je prevalence sledovaných sérotypů salmonel maximálně 1%. Tohoto cíle se podařilo v letech 2013 i 2014 dosáhnout.

Tato změna se týká odběru vzorku označeného dle Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace kódem EpFr04; kód pro tento chovatelem prováděný odběr zůstává i při změněné frekvenci stejný.

Jak již bylo uvedeno výše, frekvence odběru vzorků se snižuje v souladu s evropskou legislativou, která umožňuje prodloužení intervalu vyšetření na salmonelu v rodičovských hejnech na třítýdenní při splnění shora uvedených podmínek. To znamená, že nový režim vyšetřování bude platný i v roce 2016, ovšem pouze pokud bude cílová prevalence do 1% udržena i v letošním roce.

Podrobné informace o programech tlumení salmonel jsou dostupné na:

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/programy-tlumeni-vysktytu-salmonel/

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj:  Státní veterinární správa