Bezpečnost potravin

Změna české vyhlášky o přídatných látkách

Vydáno: 18. 10. 2003
Autor:

Vyhláškou 318/2003 se mění vyhláška 54/2002 se zdravotními požadavky na identitu a čistotu přídatných látek.

Vyhláškou č. 318/2003 Sb. přijatou 12. září 2003 se znovu vydává příloha č. 3 s „Požadavky na identitu a čistotu přídatných látek jiných než barviva a sladidla“ a v textu vyhlášky (§ 3) se doplňuje chybějící odkaz na tutu přílohu. V příloze jsou navíc uvedeny látky: E 650 octan zinečnatý (podle vyhlášky 53/2002 použitelný do žvýkaček), E 943b isobutan (podle vyhlášky 53/2002 přípustný pro profesionální použití  k vymazávání forem).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2003.
Sbírka zákonů, 30. září 2003, částka 105, s. 5127–5440