Bezpečnost potravin

Zkrácení doby detekce listerií

Vydáno: 16. 9. 2006
Autor:

V rámci průmyslových projektů Společenství byly vyvinuty nové metody (PCR v reálném čase s použitím sond Tag-Man). Vyhodnocení je prováděno automaticky, bez dalších laboratorních operací.

Konvenční metoda detekce Listeria monocytogenes v potravinách podle normy ISO 11290-1/A1: 2002 poskytuje kompletní výsledky až za 12 dní, negativní důkaz trvá nejméně 5 dní. Tyto lhůty jsou zvlášť pro výrobky s krátkou trvanlivostí nepřiměřeně dlouhé. Kromě toho podniky potřebují provádět vlastní kontrolu provozního prostředí, protože i důkaz nepatogenních druhů listerií je důkazem nedostatků v podnikové hygieně. Z toho důvodu nastává rozvoj rychlometod na bázi protilátek a molekulární genetiky.

V rámci průmyslových projektů Společenství* byly vyvinuty nové metody (PCR v reálném čase s použitím sond Tag-Man). Vyhodnocení je prováděno automaticky, takže nejsou nutné žádné další operace jako gelová elektroforéza, hybridizační reakce nebo ELISA. Vzhledem k tomu, že reakční nádoba pro proběhnutí procesu PCR se neodkrývá, minimalizuje se riziko kontaminace v laboratoři. Již byl vypracován specifický systém pro L. monocytogenes a specifický důkaz pro různé druhy kontaminovaných potravin ověřený  pomocí čistých kultur z hlediska specifičnosti a senzitivity.

Postup zachycuje (a vykazuje pozitivní reakci) všechny testované kmeny (L. monocytogenes, L. innocua a L seeliger), které jsou důležité v mlékárenských výrobách. Částečně je zahrnuta L. welshimeri, zatímco L. ivanovii a L. grayi, vykazují negativní reakci.

* Katedra hygieny a technologie mléka, LMU München,

   MUVA Kempten

   Laboratoř mikrobiologie potravin Institutu potravinářských a výživových věd, ETH Zürich.

Dtsch. Milchwirtschaft, 57, 2006, č. 16, s. 660-661

Další informace:

Ruční senzor detektuje patogeny během deseti minut