Bezpečnost potravin

Živočišný tuk může mít vztah k diabetes mellitus 2. typu

Vydáno: 22. 2. 2003
Autor:

Zvýšený přívod živočišného tuku může být jedním z faktorů podílejícím se na vzniku diabetes mellitus 2. typu u středoevropské populace.

Podle výsledků výzkumu, do kterého byla zahrnuta středoevropská populace, může mít příjem živočišného tuku souvislost s výskytem diabetes mellitus 2. typu (tzv. cukrovka). Do výzkumu, který prováděl mezinárodní tým odborníků, byly zahrnuty tři skupiny středoevropské populace, z nichž u 200 byla v poslední době diagnostikována diabetes (RDM), 42 mělo diabetes nediagnostikovaný (UDM) (podle kritérií americké diabetické společnosti) a u 55 byla diagnostikována hyperglykemie nalačno (IFG). Tyto skupiny byly porovnávány s kontrolní skupinou nediabetiků. Současně byly hodnoceny výživové zvyklosti jednotlivých skupin, sledovány demografické faktory a prováděna antropometrická a biochemická měření. V porovnání s kontrolní skupinou měli účastníci s RDM mnohem častěji rodinnou dispozici k diabetu (49 % , resp. 14,2 %), méně pohybu a převážně sedavé zaměstnání (47,5 %, resp. 27,4 %). Pokud se týká výživy, bylo zjištěno, že pacienti s diabetem konzumovali méně sacharidů a více celkového tuku než kontrolní skupina (30,2 % celk. tuku u RDM, resp. 27,8 % kontrola). Přívod živočišného tuku (12,2 % vs 10,8 %) byl rovněž vyšší. Poměr rostlinného a živočišného tuku byl nižší u diabetické skupiny. Obdobné výsledky byly získány i pro skupinu UDM. Přívod sacharidů byl rovněž nižší a k energetickému příjmu přispíval více celkový a živočišný tuk. Skupina IGF se lišila pouze výskytem diabetu v rodině. Výsledky výzkumu podporují názor, že zvýšený přívod živočišného tuku je spojen s onemocněním diabetem.
Diabetes Care, 26, 2003, s. 302–307