Bezpečnost potravin

Živočišné odpady z výroby potravin do komunálního odpadu rozhodně nepatří

Vydáno: 4. 8. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 4. 8. 2015.

Státní veterinární správa letos již podruhé pokutovala stejnou prodejnu masa a uzenin v Černošicích kvůli obdobnému deliktu. Přestože byl provozovatel tamní prodejny z podobných důvodů sankcionován již v květnu, zjistili úřední veterinární lékaři při kontrole provedené v závěru července, že stále nenakládá s živočišným odpadem v souladu s předpisy. Droby odhozené do popelnice na komunální odpad, kam rozhodně nepatří, silně obtěžovaly okolí zápachem. Prodejci byla uložena pokuta v řádu desítek tisíc Kč.

Na základě opakovaného podnětu od spotřebitele, který upozornil na to, že v prodejně dochází stále k vyhazování masa do popelnic určených pro komunální odpad, kazící se maso za teplého počasí silně zapáchá, popelnice jsou znečištěné a lezou po nich červi, provedla Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj dne 22. července v prodejně opětovnou kontrolu. Při kontrole provozovny Novák maso-uzeniny v Radotínské ulici v Černošicích byla v popelnici pro komunální odpad nalezena igelitová taška s 5-6 kg drobů. Popelnice byla silně znečištěná, čemuž odpovídala také míra zápachu.

Jednalo se o opakování deliktu, a to i navzdory již dříve uložené pokutě za totožný přestupek zjištěný při kontrole provedené na stejném místě začátkem letošního května. Tehdy byly při kontrole nalezeny mezi komunálním odpadem igelitové tašky s kostmi a odřezky masa.

Tím, že provozovatel nelikvidoval hygienickým a ekologickým způsobem živočišné odpady tak, aby nepředstavovaly zdroj kontaminace, porušil opakovaně platnou legislativu.

Podnikatelé, u nichž vznikají vedlejší živočišné produkty (VŽP), jsou totiž povinni zajistit jejich neškodné odstranění. Jejich výskyt musí hlásit oprávněné osobě, která provede jejich další zpracování nebo neškodné odstranění. Do doby odvozu musí být VŽP uchovány tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví zvířat nebo lidí a životního prostředí. Bezpečné uložení má také zabránit zcizení či znehodnocení VŽP s ohledem na možné další zpracování, například krmiva pro masožravá zvířata. Za VŽP jsou považována zejména uhynulá zvířata, živočišné odpady z průmyslového zpracování a výroby potravin či neprodané živočišné potraviny z maloobchodních prodejen.

Mezi oprávněné osoby se řadí zejména asanační podniky, výrobci krmiv pro zájmová zvířata, kompostárny či bioplynové stanice. Podniky, které hodlají s VŽP nakládat, musí být schváleny a zároveň průběžně kontrolovány místně příslušnou krajskou veterinární správou. Provozovatelé potravinářských podniků, u nichž VŽP vznikají, rozhodně nemohou vyhazovat do komunálního odpadu, co se jim zlíbí. Nepřípustné je také zkrmování těchto VŽP hospodářským zvířatům, a to ani těm, která jsou chována v malochovech pro vlastní spotřebu chovatele.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS