Bezpečnost potravin

Zhodnocení třetího roku systému kvality Q CZ pro konzumní brambory

Vydáno: 12. 1. 2024
Autor: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock

Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) ukončil třetí rok certifikace konzumních brambor a jejich produktů v režimu kvality Q CZ. Ve třetím roce čtyřletého certifikačního cyklu bylo vydáno celkem 17 certifikátů a celkový počet platných certifikátů se tak navýšil na celkových 165. V roce 2024 bude certifikační cyklus pokračovat dozorovými inspekcemi a současně se mohou do 30. dubna přihlásit noví žadatelé. 

Samotný proces certifikace konzumních brambor a produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ byl zahájen počátkem roku 2021.  

V roce 2023 Certifikační orgán obdržel celkem 12 platných žádostí o certifikaci.  Na základě certifikačních inspekcí byl ve 12 případech vydán certifikát pro produkt B1 – konzumní brambory pěstované v režimu kvality Q CZ a v 5 případech pro produkty B2/1-2 – konzumní brambory zabalené a upravené v režimu kvality Q CZ.  

O ukončení své účasti v procesu certifikace požádalo 10 pěstitelů – držitelů certifikátu pro produkt B1, jeden zpracovatel – držitel certifikátu B2/1 a 3 zpracovatelé – držitelé certifikátu B2/2. 

V roce 2023 bylo realizováno celkem 94 dozorových inspekcí napříč všemi skupinami certifikovaných produktů konzumních brambor. Pro nedodržení podmínek daných „Certifikačním schématem pro certifikaci produktů B1 – B3 v režimu jakosti Q CZ – revize 2” byla jednomu držiteli ukončena platnost certifikátu B1.  

Aktuálně je vydáno celkem 165 platných certifikátů. Z tohoto počtu 106 certifikátů skupiny B1, 39 B2/2, 16 B2/1, 2 B2/3 a 2 certifikáty skupiny B3. 

V uvedeném systému potvrzujícím nejen kvalitu pěstování českých konzumních brambor, ale i produktů z nich, je zapojeno 112 subjektů. 

Přehled vydaných certifikátů ÚKZÚZ zveřejňuje online na svých webových stránkách – Databáze vydaných certifikátů Q CZ – konzumní brambory

V letošním roce mohou pěstitelé a zpracovatelé brambor nejpozději do 30. dubna 2024 podávat nové žádosti o certifikaci produktů z konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ. Podrobnosti k podání žádostí jsou zveřejněny na webu ÚKZÚZ – Certifikace produktů

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642  


Pozn.  
B1 - Konzumní brambory vyprodukované v režimu kvality Q CZ, které nebyly pěstovány pro výrobu škrobu nebo sadby;  
B2 - Konzumní brambory zabalené nebo upravené nebo zabalené i upravené v režimu kvality Q CZ. Jedná se o konzumní brambory zabalené, nebo jinak upravené před jejich prodejem, brambory ve slupce, brambory loupané, sušené, vařené; 
B3 - Smažené a předsmažené výrobky obsahující pouze brambory v režimu kvality Q CZ. Jedná se o smažené a předsmažené výrobky obsahující brambory – hranolky a lupínky z brambor. 

Zdroj: ÚKZÚZ