Bezpečnost potravin

Žen-šen chrání mozek

Vydáno: 18. 6. 2005
Autor:

Některé složky čínského žen-šenu mohou chránit mozek před poškozením způsobovaným degenerativními onemocněními, jako je Huntingtonova choroba, což je dědičné neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému projevující se progresivním zhoršováním pohybu a mentálních funkcí.

Podle nejnovějšího výzkumu, prováděného na pracovníky Baylor College of Medicine v Houstonu na krysách, chrání některé složky žen-šenu (Panax ginseng) mozek před poškozením způsobovaným degenerativními onemocněními, jako je Huntingtonova choroba. Výzkumníci vycházeli z výsledků nevelké čínské studie, která před dvěma lety ukázala, že složky žen-šenu zlepšují paměť u lidí postižených demencí v důsledku prodělané mrtvice. Nový výzkum byl zaměřen na zjišťování, zda purifikovaná forma žen-šenu, v níž jsou některé aktivní látky koncentrovány, může ochránit krysy před působením toxinu způsobujícího silné zhoršení pohybu a ztrátu neuronů. Pro tyto účely byl napodoben degenerativní proces probíhající při Huntingtonově chorobě, což je dominantně dědičné neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému, projevující se progresivním zhoršováním pohybu a mentálních funkcí. Krysy dostávaly jednak purifikovaný extrakt žen-šenu, bohatý na ginsenosidy označované jako Rb(1)), Rb(3), resp. Rd, jednak preparát z celého kořene amerického žen-šenu (Panax quinquefolius). Třetí skupina dostávala preparát z drcených listů a stvolů, který obsahoval větší množství ginsenosidů než preparát z drceného kořene. Nejúčinnější byl podle závěrů výzkumu publikovaných v červnovém čísle časopisu Annals of Neurology  koncentrovaný extrakt žen-šenu, který významně snižoval indukované motorické poruchy a ztráty buněk v corpus striatum a zcela zamezil úmrtím. U krys, které dostávaly preparát z drcených listů a stvolů se podstatně zlepšilo behaviorální skóre a došlo k menšímu poškození corpus striatum, podávání preparátu z celého kořene amerického žen-šenu ale nemělo žádné protektivní účinky, a dokonce došlo ke zvýšení úmrtnosti. Částečná purifikace celého žen-šenu, kterou se koncentrují neuroprotektivní složky, umožní podle názoru výzkumníků použití tohoto preparátu jako neuroprotektivního činidla. Aby se získal bezpečný prostředek pro klinické testování, musí se některé složky žen-šenu z preparátu získaného z celé byliny odstranit. Proč některé ginsenosidy chrání mozkové buňky a jiné ne, není prozatím přesně zjištěno. Jednou z teorií je, že některé chemické látky působí jako antioxidanty a neutralizují volné radikály, které jsou pravděpodobně přírodními vedlejšími produkty metabolizmu, mohou poškozovat buňky a potenciálně způsobovat nervová onemocnění.
http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?id=60427