Bezpečnost potravin

Zemědělský výbor Sněmovny s vedením Potravinářské inspekce jednal o kvalitě a bezpečnosti potravin

Vydáno: 26. 4. 2018
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 26. 4. 2018.

Zasedání Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se dne 26. 4. 2018 konalo na půdě Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v Praze.

Vedení SZPI v čele s ústředním ředitelem Martinem Klanicou seznámilo členy Zemědělského výboru s aktuálními problémy v oblasti kontroly jakosti a bezpečnosti potravin, a to včetně oblasti odhalování falšování potravin. K diskutovaným tématům patřila také situace v segmentu společného stravování, kde inspektoři SZPI v loňském roce zjistili porušení právních předpisů při každé čtvrté kontrole a dlouhodobě tak náleží k nejproblematičtějším segmentům v kontrolní kompetenci SZPI. K dispozici byly i praktické ukázky falšovaných potravin a pokrmů, včetně možnosti je porovnat s autentickými vzorky.

Předseda Zemědělského výboru Jaroslav Faltýnek po jednání konstatoval: „Potravinářská inspekce patří k pilířům úřední kontroly v České republice, dlouhodobě provádí kontroly důsledně u všech provozovatelů, což výrazně přispívá k ochraně spotřebitelů a poctivě podnikajících provozovatelů.“

Součástí jednání byla i prohlídka s odborným výkladem v národních referenčních laboratořích SZPI v Praze, které se mj. specializují na detekci reziduí pesticidů a obsahy mykotoxinů.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
Zdroj: SZPI