Bezpečnost potravin

Zemědělský svaz vyzval k pomoci postiženým povodní

Vydáno: 24. 8. 2002
Autor:

finance; povodně; postižení; příspěvek

Zemědělský svaz ČR vyzval všechny své členské a územní organizace a ostatní zemědělce z okresů a oblastí nepostižených povodněmi k solidární pomoci zemědělským družstvům, obchodním společnostem a rodinám zemědělců zasažených a postižených povodní a záplavami v srpnu 2002. Svaz navrhl, aby nepostižené členské zemědělské podniky poskytly finanční pomoc alespoň ve výši 5 Kč na hektar obhospodařované půdy. Prostředky se budou soustřeďovat na zvláštním účtu u Union banky. Číslo účtu je 176700457/3400, variabilním symbolem je IČ právnické osoby.

HN, 2002, č. 163, s. 15 (Mik)