Bezpečnost potravin

Zemědělci budou povinně hlásit letecké hnojení kapalnými hnojivy

Vydáno: 7. 12. 2015
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 2. 11. 2015.

Zemědělci budou povinně hlásit letecké hnojení kapalnými hnojivy. Ministerstvo zemědělství k tomu připravilo novelu zákona

Vláda schválila dne 2. 11. 2015 návrh zákona o hnojivech, který předložil ministr zemědělství Marian Jurečka. Norma mimo jiné zjednoduší a zpřehlední dohled nad dováženými hnojivy. Zcela nově také zavádí povinnost, že zemědělci musí předem nahlásit, když se chystají letecky pohnojit kapalným hnojivem pole.

„Pokud bude chtít zemědělec letecky pohnojit kapalným hnojivem pole, bude to muset čtrnáct dní předem ohlásit Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému. Ten tak bude mít lepší přehled při kontrolách látek užívaných na zemědělských pozemcích,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Novela zákona také nařizuje rozšíření informací na etiketě  nebo příbalovém letáku u hnojiv, aby spotřebitel získal jasné a odpovídající informace o výrobku. Nově tak bude etiketa nebo leták uvádět, v jaké formě jsou živiny obsažené v hnojivu., protože to například ovlivňuje účinnost přípravku.

Další úprava se týká dovozu hnojiv, která jsou povolena v jiném státě Evropské unie. Stanovuje přesně, jaké doklady musí českým dozorovým orgánům předložit dovozce. Zákon by měl začít platit od září 2016.

Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství