Bezpečnost potravin

ZEMĚ ŽIVITELKA 2013

Vydáno: 22. 8. 2013
Autor: MZe

Již 40. ročník mezinárodního agrosalonu se koná ve dnech 29. 8. – 3. 9. 2013.

Termín konání:  29. 8. – 3. 9. 2013
Místo konání:  Výstaviště České Budějovice

Otevírací doba:
čtvrtek – pondělí  9 – 18 hod.
úterý  9 – 17 hod.

Výstava Země živitelka se koná tradičně pod záštitou ministra zemědělství. Ministerstvo zemědělství se bude na výstavě prezentovat ve vlastním informačním stánku (v pavilonu T 1) a expozicí v pavilonu Z, která zahrnuje prezentaci Programu rozvoje venkova a místních akčních skupin.

Ve spoluprací se SZIF bude zajištěna prezentace výrobců oceněných národní značkou kvality KLASA a projektu Regionální potravina. Volná plocha mezi pavilonem T a Z  bude určena pro výchovně-vzdělávací programy a akce pro dětské návštěvníky.

V rámci expozice budou poutače informující o programech na propagaci, které jsou spolufinancovány Evropskou komisí a probíhají v ČR – jde o program na propagaci výrobků s chráněným označením původu a program na Propagaci řepkového oleje „Olej nad zlato“.

Současně další informační postery budou seznamovat návštěvníky s výzkumnými ústavy, které náleží do resortu zemědělství, a s činností Zemědělské knihovny Antonína Švehly, která se nachází na Vinohradech a je třetí největší zemědělskou knihovnou v Evropě.

Akce pro veřejnost:
V rámci slavnostního zahajovacího ceremoniálu budou předány ministrem zemědělství následující ocenění:
  – Ceny pro mladé vědecké pracovníky
  – Ceny za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje

V pátek 30. 8. pořádá MZe od 13.00 do 15.00 hod. v pavilonu Z seminář „Kvalitní a bezpečné české potraviny“ – více informací zde

V pátek 30. 8. 2013 se uskuteční v pavilonu F „Monitorovací výbor“ – kontrola programů na propagaci, které probíhají v ČR, za účasti zástupce EU – vedoucího oddělení propagace EK – pana Bartha

V sobotu dne 31. 8. 2013 se uskuteční promo akce pro spotřebitele – „Den zdraví“ – stánek Informačního centra bezpečnosti potravin včetně hudebně zábavného programu dua Vanda a Standa pro děti předškolního věku a 1. stupně základních škol pod názvem Přijede k nám návštěva – více informací zde

V rámci expozice se budou moci zájemci po celou dobu výstavy seznámit s rukodělnými pracemi a rukodělnou technikou, které návštěvníkům předvede paní profesorka Benešová ze Střední zemědělské školy Poděbrady

Další akce, na kterých se podílí MZe:
Pátek 30. 8. – seminář Podpora rozvoje venkova ČR, pozemkové úpravy 2014+, který pořádá SPOV ve spolupráci s MZe a MMR  v pavilonu Z, od 11.00 hod.

Pátek 30. 8. od 19.00 hod. „Večer venkova“ na volné ploše a v pavilonu Z

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství