Bezpečnost potravin

„Zelení“ vyzývají k regulaci perfluorovaných sloučenin

Vydáno: 9. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Zvýšená expozice PFCs u dětí souvisí se snížením imunitní reakce na očkování proti tetanu a záškrtu.

Aliance pro zdraví a životní prostředí HEAL (The Health and Environment Alliance) vystoupila s požadavkem na ostřejší zásah proti perfluorovaným sloučeninám (PFCs) poté, co byly publikovány výsledky studie prováděné na Harvard School of Public Health (Journal of the American Medical Association – JAMA 25 January 2012).
Podle této studie může expozice PFCs v prenatálním období a po narození snížit schopnost dětí vytvářet protilátky proti tetanu a záškrtu v pozdějším životě. Snižuje se imunitní reakce na očkování ve věku 5 a 7 let. Takový „líný“ imunitní systém je méně schopný reagovat na infekci.
Bylo sledováno 600 dětí narozených na Faroe Islands. Tato rybářská komunita byla zvolena proto, že častá konzumace mořských ryb je spojována se zvýšenou expozicí PFCs. 
Zatížení dětí i dospělých PFCs běžně pochází ze  styku s předměty každodenní spotřeby jako jsou nepřilnavé pánve, odpuzovací úprava čalounění, kosmetika, čisticí prostředky, oblečení a některé obaly na potraviny.
Zelení požadují, aby výsledky studie byly vzaty v úvahu jako varování před potenciální imunotoxicitou PFCs, kterým jsou lidé běžně vystaveni. Je to výzva k regulačnímu opatření.

EU Food Law, 2012, č. 518, s. 12