Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zelenější a levnější výroba biopaliv do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Zelenější a levnější výroba biopaliv

Vydáno: 3.5.2018
Tisk článku
Autor: Biotrin
Informace organizace Biotrin o studii využití bakterie TG57 schopné přeměnit celulózu přímo na butanol, který může sloužit jako náhrada za benzín.

Biopaliva jsou v dnešní době často diskutovaným tématem. Jsou vyráběna z biomasy, tedy z obnovitelných surovin rostlinného původu, oproti běžným palivům jsou snadno biologicky rozložitelná a nepodílejí se na vzniku klimatických změn. Pro jejich výrobu jsou ale využívány zemědělské plodiny jako kukuřice, obilí, řepka nebo sója. Tato skutečnost je vzhledem ke světovému nedostatku potravin ve velké míře kritizována, proto vědci vyvíjejí nové technologie jejich výroby.

Problematikou se zabývají i vědci z National University of Singapore (NUS), kteří provedli studii zaměřenou na využití bakterie izolované ze zbytků po sklizni hub. Profesor He Jianzhong se svým týmem poprvé objevil a kultivoval přirozeně se vyskytující bakteriální kmen Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum TG57 v roce 2015. Během studia tohoto kmenu došli k závěru, že bakterie TG57 po přidání do celulózy, tedy rostlinného materiálu, jsou schopny celulózu přímo přeměnit na butanol, který může sloužit jako náhrada za benzín.

Vzhledem k tomu, že tradiční biopaliva jsou vyráběna z rostlinných zdrojů na úkor výroby potravin, jeví se využití nezpracovaného celulózového materiálu (např. listy rostlin) jako ekologický a ekonomicky udržitelný přístup. Biopaliva vyrobená z takového materiálu by zároveň splňovala i rostoucí nároky na spotřebu energie bez zvýšení emisí skleníkových plynů, ke kterému dochází při spalování fosilních paliv. Tato nová metoda by tak potenciálně mohla vést k na náklady efektivnímu a udržitelnému způsobu výroby biopaliv.

Dalším cílem týmu vědců z NUS bude v horizontu dvou let optimalizace výkonu kmene TG57 tak, aby docházelo ke zvýšené produkci butanolu z rostlinných zdrojů. 

Zdroj: https://news.nus.edu.sg/sites/default/files/resources/news/2018/2018-04/2018-04-05/BIOFUEL-st-5apr-pB9.pdf

 

Zdroj článku: Biotrin

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021