Bezpečnost potravin

Zearalenon v potravinách

Vydáno: 24. 6. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 21. 6. 2011.

Zearalenon je mykotoxin produkovaný některými druhy rodu Fusarium. Běžně se nachází v kukuřici. Na kontaminaci zearalenonem je rovněž náchylný ječmen, oves, pšenice, rýže, čirok a sójové boby. Nebezpečí zearalenonu spočívá v jeho estrogenní aktivitě.

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 z 19. prosince 2006 stanovuje maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, včetně maximálního limitu pro zearalenon. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl Evropskou komisí požádán o poskytnutí vědeckého stanoviska o dopadu zvýšeného maximálního limitu zearalenonu ve snídaňových cereáliích na zdravotní riziko u člověka. Při posuzování rizika zvažoval EFSA všechny potravinové zdroje zearalenonu.

Při hodnocení bylo použito celkem 13075 analytických výsledků získaných ze vzorků potravin a 9877 výsledků u nezpracovaných obilovin ze vzorků z 19 evropských zemí. Nejvyšší koncentrace zearalenonu byly zaznamenány u pšeničných otrub, kukuřice a výrobků z nich (např. mouka, kukuřičné lupínky).

Na základě zhodnocení těchto posledních dat stanovil vědecký Panel pro kontaminující látky v potravinovém řetězci EFSA (Panel CONTAM) tolerovatelný denní příjem (TDI) pro zearalenon ve výši 0.25 μg/kg tělesné hmotnosti. Potenciální zvýšení maximálního limitu pro zearalenon pro snídaňové cereálie ze současných 50 μg/kg na 75, 100, 125 či až 150 μg/kg je podle EFSA možné. K překročení TDI by při uvažování nejhoršího možného scénáře mohlo dojít jen výjimečně v případech, kdy by někdo kontaminované snídaňové cereálie konzumoval každý den po dobu 2 – 4 týdnů. 

Celé stanovisko můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2197.htm

Zdroj: EFSA