Bezpečnost potravin

Zdravou výživou proti ateroskleróze

Vydáno: 2. 11. 2014
Autor: ÚZEI

Odborná přednáška se uskuteční ve středu 5. 11. v knihovně ÚZEI v Praze 2, Slezské 7.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, odbor Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly, pořádá odbornou přednášku na téma:


„Zdravou výživou proti ateroskleróze“

Přednášející MUDr. Marie Tomečková, CSc.

Dne 5. 11. 2014 v 15:00 hodin

Přednáška se uskuteční v Domě zemědělské osvěty, ve studovně Knihovny Antonína Švehly, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2


MUDr. Tomečková, CSc. se po absolvování lékařské fakulty věnovala kardiologii, zejména neinvazívní diagnostice, léčbě a prognóze ischemické choroby srdeční a prevenci aterosklerotických srdečních onemocnění. Byla hlavní řešitelkou projektu v rámci Národního programu podpory zdraví „Prevence kardiovaskulárních onemocnění změnou životního stylu“, dále byla spoluřešitelkou několika národních výzkumných projektů (např. STULONG – Longitudinální dvacetiletá studie rizikových faktorů aterosklerózy u mužů středního věku) a několika klinických studií. Zúčastnila se několika interdisciplinárních mezinárodních projektů Evropské komise.  Od roku 2001 pracuje jako vědecká pracovnice a lékařská poradkyně v oddělení medicínské informatiky v ÚI AV ČR. V rámci EuroMISE centra pokračuje v preventivní kardiologické práci.

MUDr. Tomečková, CSc. je členkou České lékařské společnosti J. E. Purkyně, České kardiologické společnosti, České společnosti pro aterosklerózu, České hypertenzní společnosti a Evropské společnosti pro hypertenzi.

Vstup je volný (zdarma, bez registrace)