Bezpečnost potravin

Zdravotní nezávadnost potravin – on-line prezentace

Vydáno: 19. 12. 2003
Autor:

Přednáška v aplikaci PowerPoint se zaměřuje na globální aspekty problematiky zdravotní nezávadnosti potravin.

Prezentace se zabývá následujícími tématickými celky:
definice základních pojmů
význam celé problematiky
popis hlavních faktorů ovlivňujících zdravotní nezávadnost potravin
vliv nových technologií
vliv a zájem spotřebitelské veřejnosti
přehled rizikových faktorů
úloha státu, výrobců a spotřebitelů při zabezpečování zdravotní nezávadnosti potravin
legislativa
ekonomická rizika spojená s podceněním sledované problematiky
Prezentace (v angličtině) je přístupná zde.