Bezpečnost potravin

Zdravotní dopady přítomnosti pyrrolizidinových alkaloidů v potravinách a krmivech

Vydáno: 9. 11. 2011
Autor: e-agri

Úřad EFSA vydal vědecké stanovisko k přítomnosti pyrrolizidinových alkaloidů, jejichž zdrojem jsou některé rostliny, většinou plevele. Kontaminace je možná i kontaktem.

Odborníci z panelu EFSA pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM) určili řadu pyrrolizidinových alkaloidů (PA) důležitých jako potenciální kontaminující látky v potravinách a krmivech a dospěli k závěru, že se mohou vyskytnout zdravotní problémy u některých větších konzumentů medu, jediné potraviny, u nichž byly údaje o hladině PA k dispozici. Ve stanovisku EFSA rovněž znovu potvrzuje dřívější práce o PA v krmivech, když uvedl, že pravděpodobnost, ohrožení zvířat těmito toxiny je nízká.

Úřad pro kontrolu potravin v Austrálii a na Novém Zélandu (Food Standards Australia New Zealand, FSANZ) radil australským spotřebitelům omezit konzumaci medu získávaného výhradně z květů určitých rostlinných druhů, neboť existuje obava z přítomnosti vysokého množství přirozeně se vyskytujících toxinů.

FSANZ uvedl, že med produkovaný včelami, které využívají jako zdroj obživy květy hadince (Echium species), může obsahovat vysoké hladiny pyrrolizidinových alkaloidů. Dlouhodobá expozice vysokým dávkám těchto sloučenin může způsobovat u člověka poškození jater a osoby, které konzumují více než dvě polévkové lžíce tohoto medu denně jsou vystaveny zdravotnímu riziku.

Pyrrolizidinové alkaloidy jsou také obsaženy v listech kostivalu, který se někdy konzumuje v podobě salátů a dále u druhů Heliotrope a Crotalaria species, které mohou jakožto plevely kontaminovat obiloviny.

Podrobnější informace můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

Zdroje: EFSA a ÚZEI