Bezpečnost potravin

Zdravotní a výživová tvrzení v obchodní prezentaci potravinářských výrobků

Vydáno: 18. 5. 2011
Autor:

Jedno z témat odborné konference zaměřené na regulaci reklamy. Praha, 25.5.2011.

Dne 25.5.2011 se v Praze uskuteční konference k aktuálním tématům regulace reklamy. Akci organizuje Ústav práva® a právní vědy a PRÁVO, časopis pro právní teorii a praxi®.

Na program konference jsou mimo jiných zařazena témata týkající se zdravotních a výživových tvrzení, např. rozdíl mezi reklamou a informací, zdravotní a výživová tvrzení v obchodní prezentaci potravinářských výrobků, klamavost informací použitých v reklamě, problematika mýtů a nepravdivých informací o přechodných obdobích použitelnosti zdravotních a výživových tvrzení. Pozornost bude věnována také dozorovým orgánům, jejich přístupu ke kontrole obchodní prezentace výrobků se zdravotními účinky aj.

Akce je zaměřena na odbornou veřejnost. Cílem pořadatele je vytvoření prostoru pro věcnou diskusi  témat, na která mají různé zájmové skupiny odlišné názory. 

Program konference, organizační pokyny