Bezpečnost potravin

Zdraví zvířat: harmonizovaný sběr dat pro účinnější hodnocení rizik

Vydáno: 21. 1. 2019
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA představuje nový model pro optimalizaci shromažďování dat o nákazách zvířat v EU.

Foto: Shutterstock 

Zpráva zveřejněná Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) představuje další posun v úsilí, aby byl proces sběru dat o chorobách zvířat v Evropské unii rychlejší. EFSA ve Zprávě navrhuje přístup, který optimalizuje způsob shromažďování dat členskými státy a jejich předávání úřadu EFSA pro následnou analýzu a podávání zpráv.

Jedná se o první zprávu o projektu SIGMA, jehož cílem je automatizovat předávání údajů o šířících se onemocněních, dozoru a populacích domácích zvířat.

EFSA od členských států pravidelně shromažďuje data o chorobách zvířat, jako je africký mor prasat, nodulární dermatitida skotu, a ptačí chřipka, které jsou poté analyzovány pro účely hodnocení rizik. Tyto údaje se ale často obtížně porovnávají a analyzují, protože jsou sbírány různými metodami a vykazovány v různých jazycích.

Nově navrhovaný přístup automaticky překládá data, která jsou shromažďována členskými státy, do běžně používaného společného jazyka, a logicky je ukládá – jako knihy do regálů v knihovně.

Gabriele Zancanaro, který řídí projekt, uvedl: „Cílem tohoto přístupu je poskytnout první strukturovanou knihovnu informací o chorobách zvířat. Tento přístup ušetří hodně času a zdrojů členským státům, které předávají data úřadu EFSA, a vědcům z úřadu EFSA to umožní vypracovávat vědecká hodnocení vyšší kvality a v  kratším čase.“

Do projektu jsou již zapojeni poskytovatelé dat z Itálie a Španělska.
Každý, kdo má zájem, být součástí projektu, může zaslat e-mail na adresu alpha@efsa.europa.eu

 

 

Zdroj: EFSA