Bezpečnost potravin

Zdraví spotřebitelů, informovaná volba a ochrana prostředí jsou pro potravináře klíčovými prioritami!

Vydáno: 14. 12. 2022
Autor: PK ČR

Tisková zpráva PK ČR

Přemluvili jsme Evropskou komisi, aby odložila Nutri-Score! I díky práci Potravinářské komory ČR a jejímu konzistentnímu přístupu připustila Evropská komise, že některé navrhované nástroje pro zjednodušenou komunikaci výživové hodnoty je třeba ještě přehodnotit. Současně s Nutri-Score EK odložila i vyjednávání o celém návrhu revize evropského nařízení 1169/2011 o informacích poskytovaných spotřebitelům.

Potravinářská komora ČR dlouhodobě nepodporuje zavedení povinného označování výživových hodnot na přední straně obalů, známějšího pod názvem Nutri-Score. Proti byla od začátku Itálie, ke které se postupně přidala řada dalších států včetně České republiky. Nastavený algoritmus systému Nutri-Score je velmi zjednodušující, diskriminuje tradiční potraviny, nezohledňuje velikost porce a směřuje na výživu, která nemusí být skutečně zdravá, pestrá a vyvážená. Ukázalo se, že potraviny označené jako zelené v kategoriích A, B nejsou vhodné k pravidelné konzumaci v neomezeném množství, a naopak potraviny na opačné straně semaforu jsou pro vyváženou a pestrou stravu nezbytné.

„Vítáme, že Evropská komise odložila projednávání této problematiky na neurčito. Myslím, že budeme mít nyní dostatek času vše řádně prodiskutovat a event. nastavit jiný systém, který nebude mít negativní dopady na zdraví spotřebitelů“, upřesnila prezidentka PK ČR Dana Večeřová.

Mezi další úspěchy Potravinářské komory ČR patří schválení novely zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb. o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití a zapracování připomínek PK ČR k vyhlášce č. 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu. Do skupiny D, skupiny podniků, kterým bude v případě nouze plyn vypnut až jako posledním, budou zařazena odběrná místa všech výrobců potravin, nápojů nebo krmiv.

V letošním roce PK ČR také usilovala o využití dočasného krizového rámce pro poskytování veřejné podpory podnikům zasaženým hospodářskými dopady agrese a následných sankcí, který vydala EK na konci března. Díky soustředěnému tlaku nevládních organizací došlo k zastropování cen energií pro malé a střední podniky, nicméně zastropované ceny jsou stále významně vyšší než v okolních státech. „Požadujeme také, aby došlo k zastropování cen energií pro všechny podniky bez rozdílu velikosti“, doplňuje Dana Večeřová. Problémem je v této souvislosti, že všichni dodavatelé energií začali razantně zvyšovat ceny, a rozdíl ve finále zaplatí spotřebitel. „Chceme se věnovat i snížení DPH na potraviny, poplatkům za odpady, litteringu a dalším souvisejícím tématům,“ dodává prezidentka komory.

„V příštím roce se Potravinářská komora ČR bude věnovat i problémům v oblasti udržitelnosti, zejména ochraně názvů potravin živočišného původu, zlepšování a certifikaci zemědělských postupů, hledání nových přístupů a alternativních zdrojů bílkovin, v této souvislosti preferujeme legislativní regulaci na celoevropské úrovni,“ vysvětluje Jan Pivoňka, konzultant pro oblast udržitelné výroby a spotřeby PK ČR.

„Výrobky na rostlinné bázi představují důležitou součást naplňování strategie Farm to fork. Je však třeba, aby svou výživovou hodnotou naplňovaly potřeby obyvatelstva a aby jejich zařazení do jídelníčku nemělo negativní vliv na zdraví populace,“ doplňuje Pivoňka, „pokud o rostlinných imitacích živočišných potravin chceme hovořit jako o alternativě, musí se významně blížit jejich výživová hodnota originálu.“

Mezi další témata v oblasti udržitelnosti určitě patří komunikace výživové hodnoty potravin, která nebude spotřebitele navádět špatným směrem, komunikace dopadů na životní prostředí založená na skutečných faktech (zásadně nesouhlasíme s greenwashingem, který bohužel aplikují i mnohé neziskové organizace), spravedlivá taxonomie v agropotravinářství zahrnující veškeré aspekty výroby potravin tak, jak skutečně probíhá a legislativa pro udržitelný potravinový systém reflektující vývoj celosvětového potravinového systému.

Potravinářská komora ČR stojí o budování a zlepšování stabilního potravinového systému, který bude šetrný k životnímu prostředí a klimatu, sociálně a ekonomicky akceptovatelný a především dlouhodobě udržitelný. Chceme přispět našimi zkušenostmi a znalostmi do diskusí o budoucím uspořádání potravinového systému v EU.

 

Kontakty pro média:
Potravinářská komora ČR
tisková mluvčí Helena Kavanová

Zdroj: PK ČR