Bezpečnost potravin

Zázvor zmírňuje průběh kolorektální rakoviny

Vydáno: 25. 11. 2003
Autor:

Výsledky amerického výzkumu naznačují, že zázvorové sloučeniny mohou být značně efektivním chemopreventivním a/nebo chemoterapeutickým prostředkem pro kolorektální karcinomy.

Podle výsledků výzkumu pracovníků z univerzity v Minnesotě, které byly předneseny na americkém sympoziu onkologů, látka, která dodává zázvoru jeho chuť a aroma pravděpodobně inhibuje růst lidských kolorektálních karcinogenních buněk. Bylo zjištěno, že u myší bez imunitního systému, které byly třikrát týdně krmeny 6-gingerolem, což je hlavní aktivní složka zázvoru, která mu dodává chuť a aroma, je postup rakoviny mnohem pomalejší. Již dříve byly rostlinám z čeledi zázvorovitých (Zingiberacea) připisovány terapeutické a preventivní účinky a referováno o jejich antikarcinogenní aktivitě. V rámci výzkumu byla na myších testována účinnost 6-gingerolu, kterého myši dostávaly třikrát týdně 20 mg před a po injektování buněk humánního kolorektálního nádoru. Kontrolní skupina myší byla ošetřena stejným způsobem, pouze jejich potrava neobsahovala 6-gingerol. Růst nádoru byl přerušen v okamžiku, kdy dosáhl velikosti 1 cm3 a potom byly myši usmrceny. Myši vhodně simulovaly prostředí živého organismu, v kterém může nádor růst bez interference imunitního systému. První nádory se objevily po 15 dnech od injektování rakovinových buněk a to 13 mezi kontrolní skupinou myší a čtyři u myší krmených potravou s 6-gingerolem. U skupiny myší s 6-gingerolem byly rovněž nádory v průměru menší než u druhé skupiny. Ve skupině s gingerolem byla dokonce i po 38 dnech jedna myš bez zjistitelného nádoru. Čtyřicet devět dní po aplikaci injekce všechny myši z kontrolní skupiny následkem nádoru velikosti 1 cm3 pošly. Ve skupině s gingerolem naopak bylo po této době dvanáct ze dvaceti myší stále ještě naživu a jejich nádory měly v průměru velikost asi 0,5 cm3, což je, v rámci experimentu, polovina maximálně možné dosažitelné velikosti. Tyto výsledky ukazují, že zázvorové sloučeniny mohou být značně efektivním chemopreventivním a/nebo chemoterapeutickým prostředkem pro kolorektální karcinomy. Předběžné výsledky rovněž naznačují, že nádory u kontrolních myší se rozšiřují nebo metastázují rychleji než u myší s 6-gingerolem, ovšem nakolik je tento rozdíl významný je třeba ještě ověřit. Další výzkumy budou zaměřeny na sledování účinku zázvoru pouze poté, co nádor dosáhne určité velikosti. Experimenty by měly být více klinicky relevantní. Univerzita v Minnesotě získala patent na používání 6-gingerolu jako prostředku proti rakovině a společnost Pediatric Pharmaceuticals (Iselin, N.J.) získala licenci na technologii. Výzkum byl financován Hormelovou nadací a společností Pediatric Pharmaceuticals. Výsledky byly prezentovány na konferenci Americké společnosti pro výzkum rakoviny (AACR) v Phoenix, USA. Bližší informace na adrese
http://www.foodnavigator.com