Bezpečnost potravin

Závěry z mezirezortní operativní porady ze dne 14. 9. 2012

Vydáno: 17. 9. 2012
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Tisková zpráva Ministertsva zdravotnictví ze dne 14. 9. 2012.

Závěry z mezirezortní operativní porady ze dne 14. 9. 2012

  • Mimořádné opatření vyhlášené Ministrem zdravotnictví ČR zůstává v platnosti
  • V průběhu posledních 24 hodin bylo hospitalizováno celkem 5 pacientů, z toho 3 ve Slezské nemocnici v Opavě, 1 v Městské nemocnici v Ostravě a 1 v nemocnici ve Zlíně. V průběhu posledních 24 hodin nebylo zaznamenáno nové úmrtí v souvislosti s intoxikací metylalkoholem.
  • Přehled počtu kontrol:
   Počet kontrol od 10.9.2012  Počet kotntrol za posledních 24 hodin
 Krajské hygienické stanice  1 850  779
 Policie ČR  7 832  3 000
 ČOI  550  250
 SZPI  3 450  700

 

  • Došlo k vyspecifikování právních následků v případě porušení mimořádného opatření, přičemž zákazem prodeje se dle mimořádného opatření rozumí,  že prodejce nesmí takový alkohol nabízet k prodeji, ani jej vystavovat.
  • Kontroly a jejich vyhodnocování bude nadále probíhat, a to včetně víkendu, (příznaky se projeví v řádu 1 – 3 dnů)
  • Další jednání této skupiny je naplánováno na sobotu 15. 9. v 18:00 a na neděli na ministerstvu zdravotnictví. V případě mimořádného vývoje bude porada svolána operativně.

 

 Zdroj:  Ministertsvo zdravotnictví