Bezpečnost potravin

Závěry EFSA ke studii o škodlivosti GM kukuřice NK 603

Vydáno: 30. 10. 2012
Autor: MZe

Stanovisko EFSA a Vědeckého výboru pro GM potraviny a krmiva ke škodlivosti GM kukuřice NK 603.

Závěry Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ke studii o škodlivosti GM kukuřice NK 603 Gillese-Erica Séraliniho

Vědecký tým Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) odmítl závěry studie Gillese-Erica Séraliniho, která ukázala zdravotní rizika jednoho z typů geneticky modifikované kukuřice. Séraliniho studie je podle odborníků z EFSA vědecky nekvalitní, takže z ní není možné činit žádné závěry.  Následně závěry  EFSA  potvrdil na žádost Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství i Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva z Výzkumného ústavu rostlinné výroby z Prahy.

Tým univerzity v Caen pod vedením Séraliniho předložil závěry experimentu, v němž byli potkani krmeni kukuřicí NK603, která nepodléhá účinkům jejího herbicidu Roundup. Podle studie tato zvířata umírala nápadně častěji na nádory a poškození orgánů.

Studie získala publicitu a popularitu i přes to, že  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)  už před několika roky poukázal na Séraliniho manipulace se statistickými údaji z dřívějších testů, na základě kterých Séraliny tvrdil, že GM  kukuřice poškozuje zdraví pokusných laboratorních krys.  

V reakci na tuto studii Rusko dočasně zakázalo dovoz této kukuřice a některé státy  o zrušení dovozu  vážně uvažují,  ale čekají na potvrzení výsledků Séraliniho týmu.  Brzy po zveřejnění studie závěry Séraliniho odborníků zpochybnila řada expertů a poukazovala na její špatné metody zjišťování výsledků  a příliš unáhlené závěry odborné studie.  

Nicméně závěry odborníků EFSA  jsou jasné,  Séraliniho studie nemá dostatečnou vědeckou kvalitu.  Tým EFSA také ve své správě uvádí, že autoři studie neustavili vhodné kontrolní skupiny a cíleně si vybrali takový druh hlodavců, který je náchylný k samovolnému vývoji nádorů.

K tomuto vyjádření EFSA se přidal i Vědecký  výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva z Výzkumného ústavu rostlinné výroby z Prahy, který na žádost Úřadu pro potraviny vypracoval i svoje nezávislé stanovisko ve kterém výsledky odborníků z EFSA potvrdil.

Přílohy:

Studie věd. týmu univerzity Caen (Francie) pod vedením G.- E. Séraliniho (pdf, 2,3 MB)

Stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA): EFSA publishes initial review on GM maize and herbicide study

Stanovisko Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva z Výzkumného ústavu rostlinné výroby z Prahy (pdf, 192 kB)