Bezpečnost potravin

Zavádění systému kritických bodů (HACCP) v provozech společného stravování

Vydáno: 4. 2. 2004
Autor:

Nabídka programu pro  školení pracovníků provozoven společného stravování.

Ústav konzervace potravin a technologie masa při FPBT na VŠCHT v Praze  v rámci Školicího střediska MZe ČR pro zavádění HACCP organizuje různé semináře a kurzy od otevřených akcí pro zájemce o nabízené typy vzdělávání po kurzy na klíč podle požadavků zájemců. Programy jsou připravovány se zohledněním úrovně a typu vzdělání účastníků.
Pro pracovníky stravovacích zařízení škol je  vhodné cca tříhodinové úvodní školení, které může mít program:
Nebojte se systému kritických bodů
* Zdravotní nebezpečí z potravin a pokrmů, důsledky poškození zdraví strávníků pro provozovnu společného stravování
* Co to je systém kritických bodů
* Proč zavádět systém kritických bodů
* Zákonná povinnost
* Ochrana provozovny
* Ochrana zdraví strávníků
* Provozní a osobní hygienu – základ systému kritických bodů
* Základy osobní a provozní hygieny ve vztahu ke zdravotním nebezpečím z pokrmů
* Postup zavádění systému – jednoduchý návod jak postupovat při zavádění systému
Kontakt
Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc.
Tel. 224 353 012, e-mail Michal.Voldrich@vscht.cz