Bezpečnost potravin

Zavádění HACCP do rychlého občerstvení

Vydáno: 20. 1. 2003
Autor:

Jedním z hlavních produktů podniků rychlého občerstvení jsou hamburgery, u kterých je poměrně vysoké riziko z hlediska zdravotní závadnosti.

Nezávadnost potravin je požadavek, který platí pro celý potravinový řetězec, tedy i pro stravovací služby. Proto i v podnicích rychlého občerstvení je třeba zavést systém HACCP. Je třeba provést analýzu nebezpečí pocházejících z následujících hledisek:
1) z hlediska surovin a pomocných látek
2) z hlediska uspořádání provozovny a pohybu osob
3) z hlediska designu a vlastností a vybavenosti zařízení
4) z hlediska obalového materiálu
5) z hlediska sanitace a čistění
6) z hlediska zdravotního stavu personálu, hygienických návyků, možností dodržování osobní hygieny
7) z hlediska podmínek mezi podáním produktu zákazníkovi a konzumací
8) z hlediska informovanosti spotřebitele ohledně vhodnosti výrobku pro jeho výživu.
Pro všechna nebezpečí se stanoví kritické kontrolní body (CCP), pro které se vymezí limitní parametry, četnost jejich měření a sledování, zodpovědné osoby, způsob provádění záznamů a opatření k nápravě.
(Původní článek takto popisuje 17 CCP).
Food Rev. Int., 18, 2002, č. 4, s. 337–371