Bezpečnost potravin

Zatím neprošla změna podmínek pro tvrzení o sníženém obsahu nežádoucích složek

Vydáno: 2. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Evropský parlament vetoval návrh Komise týkající se tvrzení „nyní o X % snížený obsah energie/tuku/nasycených tuků/cukru/soli“.

Rada ministrů zemědělství se sice na svém jednání 23. 1. 2012 nepostavila proti návrhu Evropské komise na změnu pravidel ohledně nutričního tvrzení „nyní o X % snížený obsah energie/tuku/nasycených tuků/cukru/soli“, ale Evropský parlament návrh vetoval.
Podle Komise by pro dosažení příznivého výživového efektu bylo účinnější, kdyby výrobci snížili obsah těchto nežádoucích látek u řady výrobků aspoň o 15 % proti stávajícímu stavu. Neudělají to však u širokého spektra výrobků, pokud nebudou mít možnost uvádět pro spotřebitele zajímavé nutriční tvrzení. Snížení obsahu těchto látek o 30 %, resp. o 25 u soli a sodíku (podle dosavadní podmínky v nařízení 1924/2006/ES pro uvádění nutričního tvrzení „se sníženým obsahem…“) je z technologických a senzorických důvodů často neproveditelné. Postupné mírné snižování obsahu nežádoucích složek u mnoha výrobků je lepší než výjimečně aplikovaná receptura s rasantním snížením.
Komise bude i (přes neschválení návrhu Parlamentem) nadále své stanovisko hájit. Podle vyjádření Rady se jedná o záležitost, která může proběhnout postupem se scrutiniem, takže Komise může při souhlasu Rady rozhodnout bez ohledu na Parlament. Výbor pro veřejné zdraví a bezpečnost potravin by měl záležitost projednat a vydat rezoluci se svým stanoviskem k přijetí nových pravidel.
Podle vyjádření Rady by se vedle tvrzení „nyní o X % snížený obsah…“ mohlo používat i již dříve schválené tvrzení „se sníženým obsahem…“, jak je definováno v nařízení 1924/2006. Rada to nepovažuje za zavádějící pro spotřebitele.
Podmínkou pro tvrzení „nyní o X % snížený obsah nasycených tuků“ má být, že nasycené tuky nebyly nahrazeny trans-tuky.  Podmínkou pro použití tvrzení pro obsah cukru má být, že energetický obsah reformulované potraviny není vyšší než před změnou receptury.
Podmínkou pro tvrzení „bez přidané soli“ má být, že přirozený obsah sodíku v potravině je nižší než 0,12 g sodíku /100 g.
EU Food Law, 2012, č. 517, s. 1,2
Předcházející informace