Bezpečnost potravin

Zásilka kuřat nevyhověla jakostním požadavkům

Vydáno: 19. 10. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 19. 10. 2011.

Natržená kuřata bez křídel nechceme

Z 80 namátkově vybraných vzorků kuřat z Francie jich 77 nevyhovělo jakostním požadavkům. Šlo o zásilku více než 21 tun mražených kuřat s droby, jakosti B z Francie, výrobce DOUX S. A., identifikační označení FR 29.026.10 CE.

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj po nahlášení příchodu zásilky mražené drůbeže provedla kontrolu v místě určení v Dolních Jirčanech a odebrala vzorky ze zásilky 21 752, 80 kg. Šlo o 760 kartonů kuřat po 1,3 kg a 989 kartonů kuřat po 1,2 kg.

Z laboratorního vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Praze dne 18. 10. vyplynulo, že 77 vzorků z 80 neodpovídalo požadavkům nařízení Komise (ES) 543/2008 a to zejména v článcích 3 a 7. Jednalo se zejména o porušení celistvosti kůže, zlomeniny, vyčnívající kosti, chybějící části těla, podlitiny a pohmožděniny, droby nebyly kompletní a tělní dutina byla znečištěna žlučí.

Z těchto důvodů KVS pro Středočeský kraj zakázala uvedení této šarže na trh a provozovateli nechala ve lhůtě tří dnů možnost zvolit některou z možností uvedených v § 30 veterinárního zákona, tj. vrácení zásilky do místa původu, neškodné odstranění nebo použití k jiným účelům.

Obdobnou kontrolou, tentokrát v Kraji Vysočina krajská veterinární správa nepropustila ke zpracování jednu zásilku mraženého strojně odděleného drůbežího masa kvůli výrazným smyslovým změnám, a to 20 944 kg z Německa. Druhou kvůli nevyhovujícímu značení, identifikaci, šlo o 22 000 kg z Polska.

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS ČR, je z uvedených příkladů zřejmé, že povinnost hlásit zásilky přicházející do místa určení má smysl, neboť orgány státního veterinárního dozoru mají vyšší šanci postihnout problémy a zamezit tomu, aby se závadné výrobky dostaly do tržní sítě, popřípadě k dalšímu zpracování.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.