Bezpečnost potravin

Září – Měsíc biopotravin přinese spotřebitelům užitečné informace

Vydáno: 4. 9. 2013
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 3. 9. 2013.

Zvýšit důvěru spotřebitelů v kvalitu biopotravin a jejich povědomí o přínosu ekologického zemědělství a biopotravin na životní prostředí a lidské zdraví je cílem letošního Měsíce biopotravin a ekologického zemědělství. Jeho devátý ročník, který v září vyhlásilo Ministerstvo zemědělství, má motto „Ručíme za bio“.

„O kvalitu potravin se lidé zajímají čím dál víc, proto jsme pro letošní Měsíc biopotravin zvolili téma, které tuto skutečnost zohledňuje a spotřebitele seznámí s tím, jaké podmínky musí dodržovat producenti biopotravin při výrobě i při hospodaření v souladu s trvale udržitelným rozvojem,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Produkty ekologického zemědělství musí splňovat nejen obecné zásady (například hygienické normy a složení), ale navíc i nadstandardní legislativní požadavky na biopotraviny. Mezi ně patří minimální 95% podíl surovin z certifikované ekofarmy (zbylých 5 % tvoří povolené suroviny, které nelze vyprodukovat v režimu ekologického zemědělství). Výrobci biopotravin smí použít pouze minimum přídatných látek (nejčastěji přírodního původu). Produkce biopotravin je šetrná k životnímu prostředí a půdě, protože nepovoluje používání pesticidů a průmyslově vyráběných hnojiv, i k životu zvířat, kterým je umožněna volná pastva a např. u drůbeže platí zákaz klecových chovů.

Certifikaci pro produkci biopotravin udělují kontrolní organizace, které pověřilo Ministerstvo zemědělství. Každý registrovaný podnik projde nejméně jednou ročně komplexní kontrolou. V roce 2012 provedli inspektoři 5 298 kontrol u 4 863 subjektů. Dodržování všech požadavků na produkci biopotravin prověřují také státní organizace. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) kontroluje ekologické farmy a Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) analyzuje vzorky biopotravin na přítomnost látek, které se v ekologickém zemědělství nesmí používat (pesticidy, mykotoxiny).

Dana Večeřová, Jan Gallas (MZe)V uplynulých letech rozbory neodhalily překročení hygienických limitů, proto můžeme vyvrátit spekulace, že biopotraviny obsahují ve zvýšené míře plísně. Zatím jsme také nezaznamenali případ, že by logo pro biopotraviny někdo použil neoprávněně, například na konvenčních potravinách. Systém ekologického zemědělství, který je garantován státem, zajišťuje pro spotřebitele důvěryhodné potraviny,“ uvedl vedoucí Oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství Jan Gallas.

Kateřina Nesrstová (Svaz Pro-bio), Pavel Maurer (předseda poroty Česká biopotravina roku 2013)Měsíc biopotravin nabízí spotřebitelům kvalitní informační servis o biopotravinách. Každý týden bude zveřejněn článek k tématu biopotravin nebo ekologického zemědělství v internetových nebo tištěných periodikách. Informace najdou zájemci také na webových stránkách www.mesicbiopotravin.cz v sekci novinky. Zajímavosti ze světa biopotravin jsou každý den zveřejňovány na síti Facebook www.facebook.com/mesic.biopotravin. I v letošním roce čeká na fanoušky každý týden nová soutěž s partnery Měsíce biopotravin. Součástí Měsíce biopotravin budou desítky akcí na různých místech České republiky, jako např. jubilejní 10. biodožínky Country Life v Nenačovicích. Lidé tam budou moci navštívit i stánek Ministerstva zemědělství anebo BioFEST s 20. biojarmarkem v Praze.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Přílohy:
Seznam akcí Měsíce biopotravin 2013
(DOC, 33 KB)

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství