Bezpečnost potravin

Září 2009: Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství

Vydáno: 2. 9. 2009
Autor:

TZ MZe ze dne 1.9.2009. Aktivity zaměřené na propagaci biopotravin. Informace o biopotravinách a ekologickém zemědělství.

Dne 1. září 2009 se uskutečnila v hotelu Adria v Praze tisková konference k zahájení již pátého ročníku akce s názvem “Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství”.
Konferenci zahájil ministr Jakub Šebesta, který uvedl: “Ekologické zemědělství se v České republice rozvíjí již od roku 1990, tehdy hospodařily ekologicky pouze 3 farmy. Dnes je jich registrováno celkem 2 586. Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství dosáhla 391 965 hektarů, to znamená podíl 9,22 procenta z celkové rozlohy zemědělské půdy u nás.”
Počet výrobců biopotravin se zvýšil na 429. Nejvíce jich působí podle ministra v Jihomoravském kraji (101), v Praze (49) a Středočeském kraji (47).
Více informací z tiskové konference je k dispozici v TZ MZe.
 
Podrobné informace o akci Září 2009: Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství naleznete na www.mesicbiopotravin.cz a v řadě tiskových materiálů, které zajistil koordinátor této akce:

Mgr. Tom Václavík 
Green marketing

E-mail: tom@greenmarketing.cz