Bezpečnost potravin

Zapojení ÚKZÚZ do celostátního monitoringu rezistence škodlivých organismů

Vydáno: 26. 2. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 25. 2. 2019

V roce 2018 se ÚKZÚZ aktivně zapojil do celostátního monitoringu rezistence škodlivých organismů vůči vybraným účinným látkám přípravků na ochranu rostlin. Tím se připojil v rámci spolupráce s výzkumnými ústavy a Mendelovou univerzitou v Brně k doplnění výsledků monitoringu rezistence škodlivých organismů podporovaného Ministerstvem zemědělství ČR. Výsledky z monitoringu rezistence jednotlivých populací škodlivých organismů jsou nezbytné pro správný přístup k ochraně zemědělských porostů a pro nastavení vhodných antirezistentních strategií.

V loňském roce se inspektoři ÚKZÚZ ze Severozápadních a Západních Čech zapojili do monitoringu rezistence populací blýskáčka řepkového, jejichž testování pomocí lahvičkových testů bylo prováděno v laboratoři Odboru diagnostiky ÚKZÚZ. Ústav tak doplnil výsledky rezistence populací blýskáčka z lokalit, které nebyly doposud testovány. V roce 2018 bylo do monitoringu rezistence blýskáčka řepkového zahrnuto více než 60 lokalit z České republiky. Přestože výsledky testování potvrzují, že populace blýskáčků jsou vůči některým účinným látkám stále velmi citlivé, u jiných účinných látek prokazují rozvoj různé míry rezistence. Zjištěné výsledky jsou v těchto dnech zveřejňovány na stránkách Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ v modulu „Rezistence ŠO“, kde je možné nalézt informace o rezistenci populací dalších škůdců, ale i chorob a plevelů.

Vypracoval: Ing. Jakub Beránek, Ph.D., Ing. Dan Spáčil, Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

 

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock