Bezpečnost potravin

Zápis ochranné známky

Vydáno: 13. 2. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 13. 2. 2015.

Úřad průmyslového vlastnictví vydal Státní veterinární správě osvědčení o zápisu vlastní ochranné známky. Ta slouží zejména k identifikaci výrobku nebo služby, je garancí dobrého jména společnosti a také určitou zárukou ve vztahu k veřejnosti. Označení nesmí být zaměnitelné s již existujícími ochrannými známkami. Nové logo vytvořené v rámci nového grafického manuálu Státní veterinární správy je tímto považováno za jedinečné a nezaměnitelné.

Přestože název Státní veterinární správa existuje již řadu let, získání ochranné známky lze považovat za počáteční krok mnohem náročnějšího úkolu – dostat do povědomí veřejnosti informace o její činnosti a nadále plnit poslání veterinární správy v oblastech ochrany spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochrany státního území České republiky, ochrany zdraví zvířat a ochrany zvířat před týráním.

Vzhled známky:

logo

O významu loga:

Grafická část vychází ze znaku lékařů a lékařství. Podle legendy se jedná o Aeskulapovu užovku obtáčející se o hůl, nicméně skutečnost je značně prozaičtější, jde totiž vlastně o parazita, dlouhého červa vlasovce medinského (Dracunculus medinensis), který se v některých zemích vyskytuje dodnes a parazituje lidem pod kůží, a o rozštípnutou třísku nebo špejli, pomocí níž léčili lékaři pacienty opatrným a velmi pozvolným navíjením červa na rozštípnuté dřívko. Dávní lékaři si dávali právě symbol parazita natočeného na hůl na svá vývěsní loga, aby tím demonstrovali svoji zručnost. Samotný symbol přečkal věky a v legendou pozměněné podobě se užívá dodnes s tím, že písmeno „V“ symbolizuje lékařství veterinární.[1]

Rádi bychom v této souvislosti požádali všechna média, fyzické i právnické osoby, aby v případně uvádění Státní veterinární správy jako zdroje informací používaly pouze tuto ochrannou známku a název.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

[1] Souček, Ludvík. Obrazový Opravník Obecně Oblíbených Omylů. První vydání. Praha: Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, 1981. 232 s. ISBN 24-010-81.

Zdroj:  SVS