Bezpečnost potravin

Zaměstnanci školních jídelen z Prahy 4 na školení hygienických požadavků zařízení společného stravování

Vydáno: 11. 3. 2024
Autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) přikládá, kromě vlastní dozorové činnosti, velkou důležitost také oblasti vzdělávání a osvěty. V rámci dané priority se proto 29. února letošního roku uskutečnilo jedno z dalších, pravidelně se opakujících školení pro personál školních jídelen.Tentokrát z městské části Praha 4.

K prezentování tématu hygienických požadavků pro zařízení společného stravování konaného v historických prostorách Nuselské radnice HSHMP tentokrát přizvala také spolupracující Státní veterinární správu (SVS). Školení se zúčastnilo přibližně 100 účastníků. Jde o součást vzdělávacích aktivit zaměřených na zvyšování úrovně znalostí správné hygienické praxe personálu pražských školních jídelen. 

Účastníci akce měli možnost diskutovat problematiku stravovacího provozu a zkušenosti z praxe přímo se zástupci obou dozorových orgánů.

Akce tohoto typu představují konkrétní edukační aktivitu mající za cíl snižování zdravotních rizik plynoucích z nesprávné hygienické praxe a postupů, které mohou ohrožovat zdraví konzumentů, v tomto případě citlivé dětské populace.

Foto: přednášející ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP Ing. Anna Fűleová

V Praze 8. 3. 2024
Hygienická stanice hlavního města Prahy

Zdroj: HSHMP