Bezpečnost potravin

Zaměřeno na potravinové alergeny

Vydáno: 8. 1. 2006
Autor:

Program k podpoře výrobců potravin v otázkách souvisejících s alergeny v potravinách.

Na počátku roku 2006 se uskuteční pod názvem “Potravinové alergeny: problémy a řešení pro výrobce potravinářských výrobků” dvě konference organizované v rámci FARRP (Food Alergy Research and Resource Program), a to:

 

* Toronto (Kanada): 1.–2. února 2006

* Chicago (USA): 12.–13. dubna 2006

 

FARRP je program, který byl spuštěn na “Food Processing Center at the University of Nebraska”. Cílem tohoto programu je napomáhat výrobcům potravin zjistit nedeklarované alergeny a vyloučit křížovou kontaminaci výrobků alergeny. V rámci uvedeného programu skupina odborníků provádí:

 

* výzkum a testování

např. vývoj metod k detekci alergenních reziduí potravin, které mohou kontaminovat potravinářské produkty, uspořádání a koordinace klinických studií ke stanovení prahových hodnot u alergenních potravin, posouzení alergenního potenciálu potravinářských přísad;

 

* konzultace

např. výrobcům potravin se radí při sestavování plánů sanitace, programů kontroly alergenů, řešení problémů se stahováním výrobků;

 

* školení

jsou organizovány jednodenní a dvoudenní workshopy (viz výše uvedené akce), které mají napomáhat výrobcům z hlediska zajištění výroby bezpečných potravin i z hlediska komunikace se spotřebiteli;

 

* informací služby

jsou poskytovány různé informační služby, vytvářejí se databáze (odborných článků, výrobků stahovaných z prodeje, alergenů aj.).

 

Do programu FARRP se mohou zapojit výrobci potravin, výrobci potravinářských přísad, výrobci zařízení i jiné společnosti působící v rámci potravinářského průmyslu.

 

Kontakty:

FARRB

Spojení na ostatní důležitá místa informací o potravinových alergenech (organizace, časopisy, názvosloví alergenů)