Bezpečnost potravin

Zákonné povinnosti uživatelů při nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Vydáno: 28. 3. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Informační leták Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vydal informační leták „Zákonné povinnosti profesionálních uživatelů při nakládání s přípravky na ochranu rostlin v České republice, jak v oblasti zemědělství, tak i jiných odvětvích.

Zdroj:  ÚKZÚZ