Bezpečnost potravin

Zákon o ozařování odmítnut spotřebitelskými organizacemi

Vydáno: 23. 7. 2003
Autor:

Přední spotřebitelské organizace USA, Kanady a Itálie neschvalují nové mezinárodní směrnice pro ozařování potravin.

Přední spotřebitelské organizace z USA, Kanady a Itálie zamítly zmírnění mezinárodních zásad pro ozařování potravin, které povolují ozařování všech potravin v libovolném množství jakoukoliv dávkou. Domnívají se, že tato rozhodnutí ignorují důkazy o tom, že konzumace ozářených potravin nemusí být vždy bezpečné pro lidské zdraví vzhledem tomu, že kupř. dochází k destrukci vitaminů a tvorbě chemických látek, které mohou způsobovat rakovinu a defekty u novorozenců. Rozhodnutí bylo přijato 7. 7. 2003 v Římě Komisí pro Codedx Alimentarius, která připravuje bezpečnostní standardy pro 168 zemí a pracuje pod záštitou OSN (Organizace spojených národů) a WHO (Světová zdravotnická organizace). Rozhodnutí bylo učiněno i přes protesty více než 10 zemí včetně Rakouska, Dánska, Německa, Itálie, Mexika a Španělska. OSN a WHP se pode zástupců veřejnosti zpronevěřily svému poslání chránit zdraví a blaho světové populace. Odpůrci ozařování tvrdí, že se v ozařovaných potravinách tvoří toxické látky jako 2-alkylcyklobutanony (2-ACB), které podle názoru některých vědců mohou podporovat u krys vznik rakoviny a způsobovat genetická poškození. Další toxické chemické látky, které byly detektovány v ozářených potravinách zahrnují některé sloučeniny, které jsou prokazatelně nebo domněle příčinou rakoviny nebo vrozených vad, jako benzen, etanol, toluen a metyletylketon. Zástupci Italské spotřebitelské skupiny jsou na rozpacích, jak vysvětlit spotřebiteli rozpor v tvrzení Codexu, že konzumace ozářených potravin je bezpečná, v konfrontaci s řadou důkazů, které tvrdí opak. Konzumenti na celém světě jsou podle nich nyní v nebezpečí neznámých účinků ozářených potravin na jejich zdraví. Nicméně nové zásady stanoví, že země ozařující potraviny musí prokázat, že pro ozařování konkrétní potraviny existují všeobecně uznávané  technologické důvody.
http://www.foodnavigator.com