Bezpečnost potravin

Zákon o bioterorismu v USA: jeho struktura a uplatnění v praxi

Vydáno: 21. 5. 2003
Autor:

Nejpozději do 12. 12. 2003 se musí zaregistrovat u FDA každé potravinářské zařízení, které bude dovážet do USA potraviny.

Události 11. září 2001 si vyžádaly zvýšit bezpečnost Spojených států, a proto byl vypracován nový zákon, tzv. zákon o bioterorismu (Bioterrorism Act), který prezident Bush podepsal 12. června 2002.
Zákon o bioterorismu je rozdělen do pěti částí:
I Připravenost národa na bioterorismus a jiná nebezpečí pro veřejné zdraví
II Zpřísnění kontroly nebezpečných biologických látek a toxinů
III Ochrana nezávadnosti a bezpečnosti dodávek potravin a léků
IV Bezpečnost a nezávadnost pitné vody
V Další opatření

Na internetové adrese FDA jsou uvedeny plány FDA pro implementaci zákona o bioterorismu v oblasti III A: Ochrana zásobování potravinami. Plány jsou rozpracovány pro jednotlivé sekce, a to:
301: Strategie bezpečnosti
302: Ochrana před falšováním (adulteration)
303: Úřední zabavení potravin
304: Zamezení opakovaným nebo závažným přestupkům při dovozu potravin
305: Registrace potravinářských zařízení
306: Vedení a kontrola záznamů o potravinách
307: Předběžné upozornění na zásilku zboží
308: Oprávnění označit zboží odmítnuté k přijetí do USA

Dále jsou zde uváděny průběžně informace o jednotlivých akcích FDA souvisejících se zavedením zákona do praxe.
Na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR jsou k dispozici v češtině základní informace o opatřeních FDA, které se týkají např.:
– registrace potravinářských zařízení u FDA (nejpozději do 12. 12. 2003),
– zakládání a vedení evidence,
– předběžné oznámení o dodávkách importovaných potravin (od 12. 12. 2003 musí FDA obdržet upozornění na každou dodávku potravin dovážených do USA),
– úřední zadržení zboží.
Průběžné informace o dalším vývoji v dovozu potravinářských výrobků do USA lze rovněž sledovat na internetových stránkách Potravinářské komory ČR (www.foodnet.cz, přístup jen pro registrované uživatele).