Bezpečnost potravin

Základy, poruchy a stabilizace staveb – pokyny

Vydáno: 28. 8. 2002
Autor:

stavby; domy; základy; opravy; povodně; ČR

Základní podmínkou pro předběžné zhodnocení statické a geotechnické stability objektu je bezpečnost.
1. Zásadně je třeba zamezit přístupu osob do zjevně porušených částí objektu před jeho stabilizací.
Kontrolu vyžadují především staticky podstatné prvky stavebních konstrukcí, jako jsou základy a jejich bezprostřední okolí, nosné zdi, věnec, podlahové a stropní desky, schodiště či krov. Zjevné narušení těchto konstrukcí je jednoznačnou indikací pro odborné posouzení objektu.
2. Pro sledování pohybů objektu lze nové trhliny v nosných zdech přemostit páskem sádry, k němuž tužkou napíšeme čas a den zhotovení.
Hledáme příčiny.
V případě chalup a rodinných domků je nejčastější příčinou poruch vymílací činnost proudící vody, která svým prouděním podemílá základy.
1. Z tohoto důvodu je třeba očistit a prohlédnout okolí základu a případně prohlubně v blízkosti základu, okamžitě odvodnit a zavézt (přitížit) citlivě hutněnou zeminou.
2. V případě pádu štítových stěn je vhodné konstrukci ubourat až po nosné zdivo nebo objekt předběžně stabilizovat stojinami ze starších trámů. Zejména je třeba podepřít vyčnívající zdivo nebo pozednice a v případě narušení krovu zajistit jejich vzájemné stažení ocelovým lanem nebo alespoň fixaci příčným trámem.
3. Široce rozevřené trhliny lze stabilizovat vysekáním rýhy a vložením ocelových svorníků či vřetenovitých kotvících prvků Statical. K jejich fixaci se používají rychle tuhnoucí směsi na bázi cementu nebo vysokopevnostních pryskyřic.

MF Dnes, 13. 2002, č. 196, s. E/4 (Mik)