Bezpečnost potravin

Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin

Vydáno: 20. 11. 2014
Autor: PK ČR

Potravinářská komora ČR publikuje informační leták týkající se základních požadavků na označování balených a nebalených potravin.

Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin v kontextu novely zákona o potravinách a nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Potravinářská komora ČR publikuje informační leták týkající se základních požadavků na označování balených a nebalených potravin v kontextu novely zákona o potravinách a nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

V letáku nabízíme příklady označení zejména nebalených potravin a pokrmů tak, jak vyplývají z obou právních předpisů. K označování je nutné přistupovat velmi individálně a vzít v úvahu požadavky všech relevantních právních předpisů. Zejm. u pokrmů vycházíme z požadavků uvedených teprve v návrhu vyhlášky o způsobu označování potravin, která je nyní v připomínkovém řízení (výsledné požadavky se tudíž mohou do budoucna změnit).
Jedná se pouze o příklady a PK ČR nenese odpovědnost za jejich nesprávnou aplikaci. V konkrétních případech je nutné postupovat podle požadavků konkrétních právních předpisů (např. označení šunky, pečiva apod.).

Více informací: Mgr. Markéta Chýlková, chylkova@foodnet.cz; 296 411 190

Informační leták „Nebalené potraviny“ [pdf, 1.12 MB]

Zdroj:  PK ČR