Bezpečnost potravin

Zákaz vývozu některých rostlinných komodit do Ruska

Vydáno: 1. 8. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje vývozce živých rostlin a dalších komodit do Ruska, že s ohledem na změnu nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, je zakázán jejich vývoz.

ÚKZÚZ upozorňuje vývozce na nařízení Rady (EU) 2022/576, které mění nařízení (EU) č. 833/2014. Z uvedeného nařízení vyplývá, že některé zboží (níže vyjmenované), které spadá zároveň pod fytosanitární certifikaci, je v souladu s článkem 3k uvedeného nařízení (EU) zakázáno vyvážet do Ruska. 

Pokud bude ÚKZÚZ osloven s žádostí o vystavení fytosanitárních dokladů, bude vývozce upozorněn, že jím vyváženou komoditu nelze vyvážet.

Rozhodující stanovisko k zásilce vydává Celní správa v rámci vyřizování výstupních formalit pro dané zboží, včetně obchodně-politických opatření a případného vybrání vývozního cla.  

Seznam zboží, na které se uplatňuje zákaz vývozu:

Kód KN
Název zboží 
————-

0601 10
Cibule, hlízové kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu 

0601 20
Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky 

0602 30
Rododendrony a azalky, též roubované 

0602 40
Růže, též roubované 

0602 90
Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí – ostatní 

0604 20
Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené – čerstvé

————- 

Podrobnější informace získáte na ÚKZÚZ, Odbor dovozu a vývozu, mail odv@ukzuz.cz nebo tel. 724 247 362, 606  792 116. 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642


Zdroj: ÚKZÚZ