Bezpečnost potravin

Zákaz prostředků na podporu růstu zvířat v EU

Vydáno: 6. 5. 2003
Autor:

Zkušenosti z Dánska se pravděpodobně využijí v celé EU.

V r. 1998 Dánsko zakázalo všechny antibiotické prostředky na podporu růstu zvířat chovaných na farmách. Vznikla tak obava, že toto může vést ke zvýšení počtu bakterií způsobujících otravy z potravin. Výzkumná práce publikovaná v časopise “Emerging Infectious Diseases (svazek 9, 2003, č. 4)” prokázala, že tento zákaz neměl žádný negativní vliv na výskyt bakterií v mase. Zjistilo se významné snížení výskytu salmonely u brojlerů, vepřů, ve vepřovém o drůbežím mase a žádné změny ve výskytu Campylobacter u brojlerů. Na základě těchto výsledků dojde pravděpodobně k vydání stejného zákazu používání antimikrobiálních prostředků na podporu růstu v rámci EU.

Zpráva Dánského veterinárního ústavu.

New Scientist, (May 3), 178 (2393), 18