Bezpečnost potravin

Zákaz používání oxidu titaničitého (E171) v potravinách

Vydáno: 18. 1. 2022
Autor: enviweb.cz

Nové Nařízení Komise (EU) 2022/63 ze dne 14. ledna 2022

Evropská komise přijala zákaz používání oxidu titaničitého (E171) v potravinách. který se začne uplatňovat po uplynutí šestiměsíčního přechodného období. Ten se využívá zejména jako barvivo v potravinářství, například v pečivu, omáčkách, dresincích nebo polévkách. Komise zákaz přijala na základě souhlasu všech členských států EU, poté co Evropský úřad pro bezpečnost potravin uvedl, že již není možné tuto látku v potravinách považovat za bezpečnou.

V Úředním věstníku EU bylo vydáno očekávané NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/63 ze dne 14. ledna 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o potravinářskou přídatnou látku oxid titaničitý (E 171).

Do 7. srpna 2022 mohou být potraviny vyrobené v souladu s pravidly platnými před dnem 7. února 2022 i nadále uváděny na trh. Po uvedeném datu mohou zůstat na trhu až do jejich data minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

 

Zdroj: enviweb.cz,  
          Úřední věstník EU 

Zdroj článku: PK ČR