Bezpečnost potravin

Zákaz etylenoxidu v Austrálii

Vydáno: 3. 3. 2003
Autor:

Od 1. 10. 2003 nesmí potraviny v Austrálii a na Novém Zélandu obsahovat rezidua etylenoxidu.

Úřad pro standardy potravin v Austrálii a na Novém Zélandu oznámil dovozcům a prodejcům bylin, koření a sušené zeleniny, že od 1. 10. 2003 nebudou v potravinách povolena rezidua sterilačního prostředku etylenoxidu. Po tomto termínu se budou muset výrobky s jeho obsahem stáhnout z prodeje.
Etylenoxid se používá k regulaci salmonely a jiných bakteriálních patogenů u sušených bylin a koření řadu let. I když je toxicita etylenoxidu nízká a jeho přítomnost v potravinách z přidaných surovin malá, byla uvedená chemikálie zakázána ve Velké Británii a Evropě od konce prosince 1990.
Australské úřady zavedly od r. 2001 přechodné období, ve kterém byl stanoven limit pro etylenoxid ve výši 20 mg/kg potravin. Přechodné období mělo umožnit přechod na jiné postupy opracování příslušných surovin, např. na sterilaci parou.  V současné době se již asi 99 % produktů, které přicházejí do úvahy, opracovává alternativními postupy.

www.foodstandards.gov.au