Bezpečnost potravin

Zákaz dovozu vybraných druhů ovoce a zeleniny z Indie

Vydáno: 15. 5. 2014
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 13. 5. 2014.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský upozorňuje dovozce zásilek ovoce a zeleniny z Indie na mimořádné opatření Evropské Unie omezující dovoz vybraných druhů ovoce a zeleniny z této destinace.

Opakované případy zachycení zásilek s přítomností regulovaných škodlivých organismů při dovozu z Indie do řady členských států EU v posledních letech představují vysoké riziko zavlečení karanténních škodlivých organismů Tephritidae (neevropské druhy), Thrips palmi Karny nebo Bemisia tabaci Genn. Po neúspěšném jednání s Indií o možné nápravě přistoupila Evropská Komise prováděcím rozhodnutím 2014/237/EU ze dne 24. 4. 2014 o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů do Unie a proti jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o určité druhy ovoce a zeleniny pocházející z Indie (viz příloha), k vyhlášení dočasného mimořádného opatření vůči vybraným druhům ovoce a zeleniny. Zásilky obsahující zakázané komodity ve všech formách částí rostlin mohou být ve vstupním místě EU podrobeny nákladným opateřním (zničení nebo vrácení zásilky zpět do země vývozu).

Dotčené komodity, jejichž dovoz z Indie do EU je zakázán:

Druhy Výjimky ze zákazu
Colocasia osivo a kořeny
Mangifera osivo
Momordica osivo
Solanum melongena osivo
Trichosanthes osivo

 

 

 
V případě dotazů lze kontaktovat Odbor dovozu a vývozu, tel: 606 792 116,
e-mail: odv@ukzuz.cz.

Jaroslav Juřica
ředitel Kanceláře ústavu

Příloha

Zdroj:  ÚKZÚZ

(Pozn.: Colocasia – česky kolokasie, taro; Mangifera – mangovník; Momordica – momordika nebo „hořká okurka“; Solanum melongena – lilek, baklažán; Trichosanthes – okurkovec)