Bezpečnost potravin

Zahraniční test: Šalvějové čaje

Vydáno: 19. 3. 2024
Autor: dTest

Foto: pixabay

dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT). V rámci naší spolupráce vám přinášíme shrnutí testu, který vydali naši zahraniční partneři a na němž se dTest na rozdíl od ostatních testů v tomto vydání nepodílel. Výběr šalvějových čajů reflektuje především rakouský trh, získaná zjištění však mohou být užitečná i pro nás.

Proč pít šalvějový čaj? Šalvěji jsou připisovány antivirové, antibakteriální a protizánětlivé účinky. Díky tradičnímu používání šalvěje jako léčivé rostliny byly čaj a extrakty z jejích listů uznány Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) pro všechny výše uvedené vlastnosti. Doporučené užívání je však omezeno na dobu dvou týdnů. Pokud se příznaky nezlepší, je třeba vyhledat lékařskou pomoc. Co se týká úspěšnosti šalvěje v boji se záněty ústní sliznice nebo jinými neduhy, samotná míra účinnosti v současnosti bohužel není stoprocentně doložena relevantními vědeckými studiemi.

Kolegové z rakouské spotřebitelské organizace VKI v loňském roce (Konsument 9/2023) provedli chemický rozbor 15 šalvějových čajů, z toho osmi sypaných a sedmi sáčkových. Zaměřili se na obsah nežádoucích látek, jako jsou pyrrolizidinové alkaloidy a pesticidy. Kromě toho se zjišťovalo zastoupení éterických (esenciálních) olejů a vody.

Pradávná léčivka

Při pocítění prvních příznaků nachlazení v chladných a sychravých měsících si řada z nás ráda uvaří šalvějový čaj, který můžeme pít či kloktat. Historie požívání tohoto lehce nahořklého a poněkud saponátově chutnajícího horkého nápoje k léčebným účelům sahá v Evropě až do období starověku a možná sehrálo roli i při pojmenování rostlinného rodu šalvěj (salvia).

Příbuzné slovo salvus má v latině několik významů – například zdravý, celý, nepoškozený či bezpečný. V pozdním středověku měla šalvěj dokonce pověst všeléku. K přípravě čaje nebo nálevů na léčbu nejrůznějších nemocí se používaly květy i listy. Dnes se šalvějový čaj připravuje především pro léčbu zánětů v ústech a v krku a také k zmírnění zažívacích potíží (pálení žáhy, nadýmání) nebo třeba nadměrného pocení.

Jak na bylinné čaje

Abyste z pití bylinných čajů včetně těch šalvějových měli zdravotní užitek namísto potíží, doporučují rakouští kolegové dodržet tři jednoduchá pravidla.

Rozmanitost – Koncentrace pyrolizidinových alkaloidů (PA) v čaji se může značně lišit. Pokud si na pití čaje skutečně potrpíte, měli byste dbát na dostatečnou rozmanitost a nepít bylinné čaje a nápoje pouze jediné značky.

Trvanlivost – Bylinné čaje nelze uchovávat neomezeně dlouho. Postupem času ztrácejí svou svěžest a především éterické oleje. Proto má smysl kupovat pouze menší množství. Při skladování dbejte na to, aby byl čaj uchováván ideálně bez přístupu vzduchu, na nepříliš teplém místě a v temnu.

Nejsou vhodné pro každého – Šalvějové i některé jiné bylinné čaje není vhodné konzumovat v těhotenství nebo při kojení. Šálek se šalvějí rovněž nepodávejte malým dětem.

Dva čaje spíš uškodí

Šalvějový čaj má v Rakousku i u nás maximální povolený obsah 200 mikrogramů pyrrolizidinových alkaloidů (PA) na kilogram. Rostlinné léčivé přípravky mohou být u našich jižních sousedů uváděny na trh pouze v případě, že jejich použití nepřekročí maximální denní dávku jednoho mikrogramu PA. Test ovšem odhalil, že dva léčivé čaje, včetně směsi z lékárny a výrobku z obchodu se zdravou výživou, měly nadměrně vysoký obsah PA.

Oba produkty mnohonásobně překračovaly maximální povolené množství – v případě směsi z lékárny téměř 15×. Z toho důvodu bylo celkové hodnocení obou čajů sníženo na nedostatečnou známku. Nejlépe v tomto bodě testu dopadl výrobek od společnosti Sonnentor, ve kterém nebyl zjištěn žádný PA. Čaje od společností Spar Natur pur a Demmer obsahovaly pouze velmi nízké množství PA, a proto si rovněž vybojovaly velmi dobré hodnocení. Stejné látky jsme před několika lety odhalovali také v našem testu bylinných čajů (dTest 2/2018).

Žádné pesticidy

Jak je u testů čajů obvyklé (včetně těch v režii dTestu), testovala se také přítomnost reziduí pesticidů. Tato část zkoušek se ukázala být zcela bezproblémovou. V žádném z výrobků nebyly odhaleny stopy těchto škodlivých chemikálií. Všechny produkty proto v této části testu hravě obdržely velmi dobré hodnocení.

Co být v čaji naopak musí

Dalším sledovaným parametrem šalvějových čajů byl obsah éterických olejů. Čaj lékopisné kvality podle rakouské legislativy musí obsahovat nejméně deset mililitrů silice na kilogram. Tento požadavek splnilo deset výrobků.

Nejvyšší obsah éterických olejů byl zjištěn u sypaného čaje Gewußt wie (21,4 ml/kg). Následovalo ho balení čaje koupené v lékárně. Velmi dobré hodnocení získaly rovněž výrobky společností Kottas, Demmer, Spar Natur pur, thewellnessco a Reformstark. Co se týče povoleného obsahu vody, všechny čaje splňovaly lékopisná kritéria.

Jazykolam a jed

Jednu z hlavních rolí v testu šalvějových čajů hrají pyrrolizidinové alkaloidy (PA). Jde o přirozeně se vyskytující sloučeniny obsažené v mnoha tisících druhů rostlin, v nichž zastávají obrannou funkci. Chrání kupříkladu před spasením zvířaty. Najdete je i ve flóře běžně rostoucí na našem území, například v zástupcích čeledi hvězdnicovité, brutnákovité a bobovité. V Rakousku, ale i v Česku jsou významnými zdroji hojně rozšířené druhy jako starček hajní, starček obecný, starček přímětník, podběl lékařský, devětsil lékařský, hadinec obecný, brutnák lékařský nebo kostival lékařský.

V současnosti je známo přibližně 660 různých pyrrolizidinových alkaloidů. Koncentrace v rostlinách se může značně lišit a odvíjí se od konkrétního druhu, ročního období, klimatických podmínek nebo konkrétní části rostliny. Za určitých podmínek se PA mohou do potravin dostat prostřednictvím odstraňování částí plevelných rostlin a jejich semen. Nejčastěji tak může dojít ke kontaminaci koření, čajů nebo listové zeleniny. Potraviny živočišného původu, jako je med a vzácněji mléko nebo vejce, mohou PA obsahovat také, a to v případě, že rostliny obsahující PA byly zvířatům podány prostřednictvím krmiva.

Vhodnými opatřeními, která mohou zamezit kontaminaci potravin pyrrolizidinovými alkaloidy, jsou především opatrnost při pěstování a sklizni listové zeleniny a bylin. Pokusy na zvířatech prokázaly, že pravidelná konzumace i relativně malých množství PA může zvyšovat riziko vzniku rakoviny. Pravidelný příjem vyšších dávek může vést k nevratnému poškození jater (jaterní cirhóze) a v krajním případě i ke smrti. Zdravotními problémy jsou ohroženy zejména děti, těhotné ženy a kojící matky. Zdravotní rizika jsou vyšší u osob, které pravidelně konzumují čaj, ať už bylinný, černý, nebo zelený. Akutní otrava je charakterizována bolestí v horní části břicha, ascitem neboli břišní vodnatelností, nevolností a zvracením. Vzácněji se může objevit žloutenka a horečka. Po několika týdnech lze obvykle pozorovat zvětšení a ztvrdnutí jater. Akutní otrava může být smrtelná. Vzhledem k tomu, že se příznaky otravy mohou objevit až po několika dnech, je příčina otravy rozpoznána jen zřídka.

Šalvějové čaje – hodnocení

Zobrazit vše ( 15 )

Hodnocení bylo přepočteno na formát používaný dTestem. Některá hodnocení mohou být limitována. Při shodném celkovém hodnocení je pořadí podle abecedy.
Orientační ceny v korunách jsou uvedeny u výrobků, které byly v době uzávěrky k dispozici na českém trhu.

Článek „Zahraniční test: Šalvějové čaje“ je publikován v časopise dTest 3/2024

Zdroj: dTest