Bezpečnost potravin

Zahájení cyklu seminářů ICBP pro Středočeský kraj

Vydáno: 16. 9. 2014
Autor: ICBP, O. Deutsch

Semináře o bezpečnosti potravin a zdravé výživě jsou určeny středoškolským studentům.

V úterý 9. září 2014 byl za účasti náměstka hejtmana Středočeského kraje pro školství, mládež a sport, PaedDr. Milana Němce, MBA a ředitele Odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR, MUDr. Stanislava Wasserbauera, slavnostně zahájen přednáškový cyklus na téma Bezpečnost potravin a zdravá výživa.

Ihned po slavnostním zahájení se uskutečnil první seminář, který byl zorganizován pro studenty Gymnázia Vlašim. V letošním roce se uskuteční ještě dalších 22 seminářů o bezpečnosti potravin a zdravé výživě na vybraných středních školách Středočeského kraje, v druhém pololetí školního roku 2014/2015 se bude realizovat 20 seminářů.

Celý cyklus 43 dvouhodinových odborných přednášek, určených výhradně pro studenty středních škol Středočeského kraje, zorganizovalo Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Odboru bezpečnosti potravin, Sekce potravinářských výrob – Úřadu pro potraviny, po předchozí dohodě s vedením Středočeského kraje.

Cílem přednášek je seznámit studenty středních škol se složitou problematikou bezpečnosti potravin a také se zdravou výživou.

Olaf Deutsch, Odbor bezpečnosti potravin MZe

 

 

 

 

 

 


Foto: Dorian Hanuš