Bezpečnost potravin

Žádost o hodnocení přípravku na ochranu rostlin

Vydáno: 12. 11. 2015
Autor: SZÚ

Informace SZÚ ze dne 9. 11. 2015.

Žádost o hodnocení POR podle zákona č. 326/2004 Sb.

Zákon č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost žadateli/ navrhovateli, aby před uvedením přípravku na ochranu rostlin (POR) na trh požádali Ministerstvo zdravotnictví o posouzení přípravku včetně jeho použití z hlediska ochrany zdraví na základě hodnocení vypracovaného Státním zdravotním ústavem.

SZÚ dává žadatelům či navrhovatelům možnost podávat žádosti o toxikologický posudek elektronicky. Žádost bude vytvářena v tzv. inteligentním formuláři 602XML.

Pro využití této možnosti postupujte takto:

1) Stáhněte program 602XML Filler z:

http://www.602.cz/602xml/download_602xml_filler a proveďte jeho instalaci.

Návod na instalaci naleznete v dokumentu s názvem „1.602XML_Filler_pruvodce_instalaci“

2) Stáhněte si vlastní formulář:  ZDE (poslední aktualizace k 10.12.2009)

Manuál pro práci s 602XML Fillerem najdete v dokumentu: „3.602XMLFiller2_manual.pdf“. Návod k vyplnění vlastního formuláře je formou kontextové nápovědy přímo ve formuláři.

Zdroj:  Státní zdravotní ústav