Bezpečnost potravin

Začíná platit požadavek na schvalování enzymů

Vydáno: 22. 9. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Od 11. září začala platit nová pravidla, podle nichž mají být enzymy používané v potravinách schváleny na úrovni EU, takže schvalovací proces bude obdobný jako pro aditiva a aromata.

Nařízení 234/2011/EU (OJ L 64, 11.03.2011, s. 15), je prováděcím předpisem k nařízení 1331/2008/ES, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin. 
Nařízení, které nabylo účinnosti 11. září 2011, zavádí pro enzymy obdobný centralizovaný systém schvalování, jaký již platil pro aditiva a aromata. Stanovuje pro aditiva, aromata a enzymy standardní formu žádosti a údaje, které musí být uvedeny a zaslány Komisi, která ji předá k posouzení úřadu EFSA. Žadatel přitom zohlední pokyny, které zveřejnila Komise na těchto stránkách. Úřad EFSA vydal k záležitosti žádostí o schválení tyto pokyny.
Zatímco pro aditiva a aromata již existuje pozitivní seznam, takže podání žádosti přichází v úvahu jen v případě nových látek, o použití enzymů budou výrobci teprve muset žádat a  pozitivní seznam má být vytvořen do dvou let.
Základní požadavky týkající se enzymů jsou stanoveny v nařízení 1332/2008/ES.

EU Food Law, 2011, č. 500, s. 4-5